RAPPORT 2017                    

De pengar du skänkt under 2017 har finansierat det som du kan läsa i nedan verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse 2017 [pdf]

Det är tack vare dig och alla andra givare som gör vårt arbete möjligt.

Vi uppskattar ditt stöd enormt.

girl
amazonas
urfolk