90-konto

Amazon Watch Sverige har 90-konto: 

Plusgiro: 900542-2

Bankgiro: 900-5422

 
 

Att inneha ett 90-konto är viktigt och en trygghet för givaren att pengarna de skänker går till ändamålet.

Du kan läsa mer om 90-konto här: www.insamlingskontroll.se

Vi hoppas att du tror på vårt arbete och brinner för de saker vi kämpar för, som t ex rättigheter för ursprungsfolken och bevarande av den biologiska mångfalden.

Värt att notera är att vi har en "fin" adress i Stockholm (en av Sveriges dyraste gator), men vi betalar ingen hyra. Viktigt för oss att våra givare är medvetna om detta.