Achuar-folket i Peru

achuar

"Vi har sett med egna ögon hur oljebolaget har jobbat här under de senaste 10 åren. Nu är floderna förorenade, luften förorenad och även skogen."

- Pitiur Unti Saant, ledare från Unkum-samhället i närheten av Talismans oljeverksamhet

achuar

Amazonas avlägsna källfloder på gränsen mellan Peru och Ecuador hör till de platser på jorden som rymmer störst biologisk mångfald. Denna avlägsna region, upp till en veckas resa med buss, båt och kanot från Perus huvudstad Lima, är hem åt över 11 000 människor tillhörande urfolket Achuar. Liksom deras förfäder innan dem livnär de sig på jakt, fiske och jordbruk i områdena kring Corrientes, Pastaza och Moronafloderna.

Idag är Achuar-folkets traditionella levnadssätt och överlevnad hotade av internationella oljebolags jakt på olja.

 

Territoriet

Området kring Pastaza och Moronafloderna har bebotts av Achuar-foket i många generationer. Bäckar, jaktmarker, gamla odlingar, heliga vattenfall och begravningsplatser berättar alla en historia och förbinder Achuar-folket med deras förfäder. Achuar-folkets territorium förser dem med allt de behöver: medicinalväxter, palmblad till hustak, blåsrör för att jaga, floder rika på fisk, och heliga platser.

Den peruanska staten har erkänt Achuar-folkets landrättigheter som ursprungsfolk men rättigheterna omfattar endast en tredjedel av deras ursprungsland.

Under de senaste sex åren har Achuar-folket dokumenterat och kartlagt allt som är viktigt för dem inom det 2,5 miljoner hektar stora området som delas av över 40 olika Achuar-samhällen.

Achuar-folkets vision för sitt territorium speglar deras särskilda band till sitt ursprungsland. Enligt Achuar-folkets andliga övertygelser har flodområdena varit deras hem sedan tidernas begynnelse och de hyser en djup respekt för skogens och djurens andar. Deras levnadssätt kan bäst beskrivas som en harmoni mellan folket och deras naturliga omgivning. Denna koppling till jorden är också det som driver Achuar-folkets motstånd mot oljeborrning. Den tidigare förstörelsen av angränsande flodområden är för Achuar-folket ett tydligt tecken på vad som står på spel i det fall oljebolag skulle tillåtas att verka i området. Achuar-folket är emot alla former av oljeverksamhet på deras mark och kommer att kämpa in i det sista för att skydda sina heliga platser.

 

Corrientesfloden

Vid oljefälten i Achuar-folkets östra territorium, vid Corrientesfloden, har oljeborrning skett sedan 70-talet, först av det amerikanska oljebolaget Occidental Petroleum (Oxy) och nu av det argentinska Pluspetrol. I över tre decennier höll Oxy nere sina kostnader genom att dumpa över 34 miljarder liter ”producerat vatten” direkt i floderna istället för att re-injicera det. Det ”producerade vattnet” är starkt förorenat och innehåller ämnen som barium, bly och arsenik och har tillsammans med hundratals oljeutsläpp förstört jaktmarker och fiskevatten som lett till allvarliga hälsoproblem hos Achuar-folket.

Blodprov har visat på farligt höga nivåer av bly i kroppen hos både vuxna och barn och lokalbefolkningen berättar om oförklarliga sjukdomar, tumörer, hudsjukdomar och missfall orsakade av oljan. Fisk och vilt från drabbade områden har blivit oätliga och jorden går inte längre att bruka och odla de grödor Achuar-folket är beroende av för sin överlevnad.

Som svar på detta har Achuar-folket mobiliserat sig genom fredliga medel och tvingat Pluspetrol att re-injicera ”producerat vatten” samtidigt som en grupptalan har väckts mot Occidental Petroleum i USA.

achuar
achuar

 

Nytt hot från Talisman Energy

Väster om Corrientesfloden har Pastaza och Moronafloderna tills nyligen varit fria från oljeborrning. Då började det kanadensiska oljebolaget, Talisman Energy, att provborra efter olja i block 64 mitt i Achuar-folkets territorium, trots starkt motstånd.

Talisman började investera i området år 2004 tillsammans med Oxy och ägde vid 2011 50 % av block 64 och 70 % av block 101. De två blocken utgör tillsammans ca 1,7 miljoner hektar jungfrulig regnskog och överlappar både Morona och Pastazas flodområden.

Block 64 och 101 påverkar även Pastazaflodens våtmarksområde vilket är erkänt enligt Ramsarkonventionen (våtmarkskonventionen) som ett av de mest produktiva akvatiska ekosystemen i Amazonas. Våtmarkerna i block 64 är nödvändiga fiske och jaktmarker för hundratals familjer i närområdet och rinner ut i Rimachisjön, den största sjön i peruanska Amazonas.

Baserat på Achuar-folkets tidigare erfarenheter av Oxy och riskerna med oljeborrning i ett så viktigt flodområde, mitt i Achuarterritoriets hjärta, gjorde den stora majoriteten boende inom block 64 starkt motstånd mot alla former av oljeverksamhet på deras mark. Mellan 2008 och 2012 reste ledarna för Achuar-folket vid flera tillfällen i dagar från sina samhällen i regnskogen till Talismans årliga aktieägarmöte vid huvudkontoret i Calgary i Kanada. Där krävde ledarna att bolaget skulle respektera Achuar-folkets rättigheter och omedelbart dra sig tillbaka från deras hemland. De reste även till Lima för att formellt begära att den peruanska regeringen skulle respektera deras självbestämmande, inklusive rättsligt erkännande av deras ursprungsland, upphävande av befintliga oljeblock samt en garanti från regeringen att stoppa all framtida oljeborrning på deras mark.

Talisman hävdade att deras verksamhet fått medgivande från den handfull samhällen som var direkt berörda av verksamheten. Achuar-folket menade å sin sida att oljeborrningen påverkar nyckelområden för jakt, vattentillgång, och heliga platser som har betydelse för alla Achuar-samhällens välbefinnande, varför verksamheten inte kunde bedrivas utan hela Achuar-folkets medgivande.

Achuar-folket anklagade bolaget för att underblåsa splittring inom gruppen och väckte åtal mot Talisman för att de transporterade en grupp beväpnade medlemmar från samhället, positiva till oljeborrning, för att konfrontera demonstranter vid en av Talismans oljeplattformar i maj 2009, vilket var nära att resultera i våldsamheter.

achuar

 

En seger för Amazonas: Talisman lämnar Peru

Efter många år av idogt motstånd vann Achuar-folket en stor seger i kampen om att försvara sina rättigheter och sitt territorium. I september 2012 annonserade Talisman Energy att man upphör med sin oljeverksamhet i peruanska Amazonas och lämnar landet, vilket gör dem till det femte bolaget som har lämnat det kontroversiella block 64. Achuar-folkets inspirerande kamp för att försvara sitt territorium, tillsammans med uppbackningen från organisationer som Amazon Watch som fört upp kampen på den globala agendan och satt press på Talismans aktieägare, har skickat ett tydligt meddelande till utvinningsindustrier världen över: Achuar-folket kommer att fortsätta kampen mot olje-, gruv- och skogsbolag som hotar deras territorium och kulturella överlevnad. Amazon Watch är stolta över att fortsätta stödja Achuar-folket i sitt försvar av sitt hem i regnskogen, och kampen är inte över. Nya oljeblock, skadliga exploateringsprojekt, och det förödande arvet från Oxys oljeutsläpp utgör ett fortsatt hot mot Achuar-folkets levnadssätt. Hjälp Achuar-folket att skydda sitt hemland!

Översättning: Love Edenborg


Titta gärna på nedan film (den är på engelska), om du vill veta mer of Achuar folket.