Ekonomi

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

 

Vi har 90-konto

Amazon Watch Sverige har sedan 2016 ett 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för insamlingsorganisationer.

För organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala kostnaderna får användas för insamling och administration. 

De första två åren går det att överskrida 25 procent eftersom en nystartad organisation måste satsa en hel del på insamling. Detta har vi gjort, vilket leder till att vi 2018 kommer ha mycket mer resurser att lägga på vårt viktiga arbete. Från och med 2018 kommer vi också att ha max 25 % i insamlings och administration. Faktum är att det mesta, cirka 23 %, kommer att gå till insamling. Vi har väldigt låg administration då de som jobbar på organisationen gör det helt ideellt.