Hit går din gåva

Amazon Watch har funnits i över 20 år, men i Sverige har vi enbart varit verksamma   sen 2016 med 90-konto. Nedan finns verksamhetsberättelse för varje år så gått.

Enligt 90-kontos föreskrifter använder vi upp till 25 % i administration, precis som de flesta organisationer. Skillnaden för oss är att vi har nästan inga utgifter utöver insamlingskostnader. Det innebär att de 25 % spenderas på insamling, vilket leder till att den övriga delen som går till vårt arbete (75 %) ökar för varje år. Med andra ord det vi spenderar på insamling genererar mer inkomster för vårt arbete.

Utan ditt stöd hade inget av detta varit möjligt. 

Tack.