Sarayakus Kichwafolk

kichwa

Historia

I centrala Ecuadors Amazonasskog har Sarayakusamhället, med sina 1,200 Kichwa urinvånare, uppvisat bland de starkaste framgångarna historiskt vad gäller försvarandet av sitt territorium från extraktion av naturresurser.

Deras land har, likt majoriteten av Amazonas, delats upp i oljekoncessionsblock. Block 23, som överlappar deras territorium, beviljades till det Argentinska företaget CGC år 1996. CGC har sedan dess drivit blocket med en 50% andel, medan dess affärspartners kommit och gått på grund av oljeblockets pågående kontroverser. Sarayaku har visat orubbligt motstånd emot oljeextraktionen. Dock har press från regeringen samt företagets aggressiva räder lett till flera konfrontationer där Kichwafolkets rättigheter grovt kränkts.

År 2003 tog Sarayaku sitt ärende till den Interamerikanska Komissionen för Mänskliga Rättigheter (IACHR) som officiellt erkände flera av de brott som begåtts mot folkets mänskliga rättigheter. Däribland var ett fall där fyra samhällsledare fängslades och torterades i en av CGC:s oljeanläggningar utav ecuadoriansk militär och polis. Kommissionen utfärdade försiktighetsåtgärder åt den ecuadoriska regeringen och uppmanade den att avlägsna en problematisk flodblockad samt att städa upp utspridda sprängämnen som lämnats kvar av oljebolaget efter misslyckade seismiska prover.

I ett försök att skrämma urbefolkningen med våld attackerades flera av invånarna brutalt under en fredlig protest. Demonstrationen fortsatte trots detta då de vägrade att låta sig tystas. På grund av fortsatta brott mot folket har företrädare för Sarayaku framgångsrikt ansökt hos den Interamerikanska Domstolen för Mänskliga Rättigheter att utfärda preliminära åtgärder till Ecuadors regering 2004. För närvarande behåller CGC en 50% andel i blocket tillsammans med ConocoPhillips, men båda företag är nu i samtal med regeringen för att säga upp sina kontrakt och återlämna koncessionerna.

kichwa

 

Dagens Situation

Amazon Watch har länge stöttat Sarayakusamhällets kamp i centrala Ecuadors Amazonasskog för att stoppa oljeindustrins utveckling på deras historiska områden. Kichwafolkets outtröttliga styrka och motståndskraft har visat sig i Sarayakus återkommande framgångar i att tillbakavisa oljebolag från regionen, gång på gång. Block 23, som överlappar en väsentlig del av deras territorium och nu ägs av ConocoPhillips, har bytt ägare flera gånger under de senaste två decennierna.

De har även fått uppmärksamhet och stöd från den Interamerikanska Komissionen för Mänskliga Rättigheter samt Domstolen för Mänskliga Rättigheter, vilka både utarbetat försiktighetsåtgärder och preliminära åtgärder till den ecuadoriska regeringen å Sarayakus vägnar. Correa-administrationen har desvärre undgått att vidta de nödvändiga åtgärder som krävts av dessa bestämmelser. Som svar på detta återvände företrädare för samhället till Washington DC under hösten 2009 för att än en gång lägga fram sitt ärende, i hopp om att kommissionens inflytande ska få den ecuadoriska regeringen att inse ärendets angelägenhet.

I april 2010 lyckades Sarayakusamhället återigen utdriva inkräktare från sitt område. En liten grupp som hävdat territoriella rättigheter till en del av det land som lagligen tilldelats Sarayaku, hade försökt bosätta sig där och bilda ett pseudosamhälle de kallade Kutukachi.

Deras avsikt var att säkra rätten till landet för att sedan förhandla med oljebolaget AGIP, som innehar koncessionen som överlappar denna region (Block 10), för att bygga en ny landningsbana. Under kvällen den 29 april angreps en grupp män från Sarayaku våldsamt och skadades allvarligt. Inkräktarna lyckades dock utvisas. Amazon Watch återstår i nära kontakt med Sarayakusamhället och kommer fortsätta att noggrant övervaka situationen.

Interaktiv karta över kampen i Sarayaku (på engelska): KARTA

Översättning: Nanna Strid