Vilka länder är vi verksamma i?

Amazonas regnskog har en yta på 5,5 miljoner km² (vilket är lika stort som 12 stycken Sverige). Nio länder delar på denna viktiga regnskog: Bolivia, Brasilien (med cirka 60 %), Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Peru, Surinam och Venezuela. 

Amazon Watch är aktiva i fyra av dessa länder (de länder där det pågår mest förstörelse):

 Brasilien

Brasilien

 Colombia

Colombia

 Ecuador

Ecuador

 Peru

Peru