Bli Månadsgivare

Anmäl dig för att ge pengar varje månad enkelt via autogiro.

Vi skickar en autogirotalong och ett svarskuvert.

Jag vill varje månad ge

Om du stödjer vårt viktiga arbete kommer du att få:

- Ett stort TACK

- Ett introduktionspaket inkl. en mycket fin pin

- E-nyhetsbrev

- Rapport varje år som berättar vad dina pengar har gått till