Nu har vi 90-konto

Vi har äntligen fått vårt 90-konto: 900542-2

Att inneha ett 90-konto är en trygghet för dig som givare. Så här står det på Svensk Insamlingskontrolls hemsida:

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten förhumanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. - källa

90-konto