Kichwa-folket i Sarayaku

I centrala ecuadorianska Amazonas, lever i Sarayaku-samhället cirka 1200 Kichwa som har en av de mest framgångsrika historierna av att försvara sitt territorium från resursutvinning.

women

Liksom i de flesta fall av Amazonas befolkning, har deras land delats upp i olika oljekoncessions-block. Block 23 ligger på deras territorium, och beviljades det argentinska företaget CGC år 1996. CGC har varit operatör i blocket med en andel på 50%, medan dess affärspartners i blocket har kommit och gått på grund av koncessionens pågående tvist. Människorna i Sarayaku har varit orubbliga i sitt motstånd mot oljeutvinningen, men regeringens påtryckningar och det aggressiva företagets intrång har lett till många konfrontationer.

År 2003 förde Sarayaku sin sak till den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter som formellt erkände ett antal kränkningar mot dem, bland annat i fallet där fyra lokala ledare gripits av den ecuadorianska militären och torterades av militär och polis på en oljeanläggning ägd av CGC. Kommissionen utfärdade förebyggande åtgärder för att den ecuadorianska regeringen skulle sanera området från omfattande sprängämnen som blivit kvar efter företagets misslyckade försök att genomföra seismiska tester.

I ett försök att skrämma folket i Sarayaku via brutala åtgärder, blev flera medlemmar våldsamt attackerade av militär på deras väg för att fredsprotestera. Trots detta lät de sig inte tystas och protesterna fortsatte. Trots fortsatta övergrepp har representanter för Sarayaku framgångsrikt begärt, av den interamerikanska domstolen år 2004, rättigheterna att utfärda provisoriska åtgärder till den ecuadorianska regeringen. För närvarande håller CGC fortfarande en andel på 50% tillsammans med företaget ConocoPhillips. Båda håller dock samtal med regeringen för att eventuellt avsluta sina kontrakt.

girl

Amazon Watch har länge stått bakom de ansträngningar som Sarayaku gjort för att förhindra oljeutvecklingen i sina förfäders landområden. Ett bevis på styrka och motståndskraft hos Kichwa-folket är att Sarayaku haft betydande framgång där de upprepade gånger avhyst oljebolag från regionen. Block 23, som ligger över en väsentlig del av deras territorium och för närvarande ägs av ConocoPhillips, har bytt ägare flera gånger under de senaste femton åren.

 

Kampen för marken fortsätter och utan vår hjälp, kanske människorna i Sarayaku inte klarar att försvara sig längre. Hjälp oss hjälpa dem genom att donera.