Varför är dammar skadliga?

Stora dammar som byggs i Amazonas floder är bland de absolut största drivkrafterna till miljöförstörelse och kränkning av mänskliga rättigheter i Brasilien just nu, och bör alltså inte vara något alternativ för en livskraftig energianvändning. För att få bättre förståelse för dammars långsiktiga påverkan kan man räkna ut kostnaderna. Bortsett ifrån det självklara ekosystemtjänsterna vi måste betala – förstörelse av urskog och biologisk mångfald genom översvämning och avskogning – förskjuts tusentals inhemska samhällen som har bott i dessa marker i generationer och levt av ekosystemet som floden bistår dem med.

amazon watch

Människor som lever i och av skogen går förlorade och många tvingas in i moderna levnadsstilar och det de aldrig har varit beroende av, dvs pengar och kläder, även droger, blir ett med deras livsstil, så de dras in i slummens värld, skapad av västerlänningar. 

Stora dammar i tropiska områden släpper lös enorma mängder metangas och floder som tidigare flödat fritt, hämmas, vilket leder till att biologisk skräp och slam samlas i stillastående pooler, och spottar ur giftiga växthusgaser i processen.

Just nu har den brasilianska regeringen misslyckats med att kalkylera alla kosnader – sociala, finansiella och miljömässiga - som krävs för att skapa ett projekt som att bygga en mega-damm. Genom att inte räkna ut dessa kostnader, nekar regeringen många brasilianska samhällen rent systematiskt grundläggande mänskliga rättigeheter. Mindre destruktiva alternativ till energianvändning finns, men utan ett officiellt motstånd, har regeringen misslyckats med att utveckla en mer hållbar policy.

Vad kan vi göra?

Amazon Watch primära kampanj i Brasilien, baserat på ledade initiativ av den brasilianska urbefolkningen, syftar till att stoppa skadliga dammar i Amazonas. Genom att stödja insatserna av regionens urfolk att skydda sitt territorium - från Madeira till Xingu och Tapajós – arbetar Amazon Watch med att kampen mot intrånget mot de mänskliga rättigheterna och för att främja en alternativ förnybar energianvändning.

Stöd oss i vår kamp!