Urfolk i Peru mordhotade

I Ucayali regionen, i den peruvianska amazonas, stjäls marken från urfoken, regnskogen skövlas och urfolken själva dödas när de försöker stoppa förstörelsen av deras hem, vilket är naturen de bor i. 

Första september i år mördades sex personer som vägrade sälja sin mark i syfte att göra om den till palmoljeplantage (kort om palmolja lägre ned). Detta skedde nära Shipibo samhället Santa Clara de Uchunya. Det har nyligen kommit rapporter om att ytterligare två personer blivit mordhotade så sent som 1 oktober i år. Båda har nu flytt till Lima för deras egen säkerhet.

Amazon Watch tillsammans med FECONAU (Federation of Native Communities of the Ucayali River and Tributaries) har skriftligt begärt att Peru's president, premiärminister och en mängd andra individer som har en maktposition, skall agera snabbt.

Shipibo folket, och Ucayali, ska inte förstöras på grund av att företag vill odla palmolja... och människor ska inte mördas för att de säger nej till detta.

Kampen att rädda regnskogen är också en kamp för männskliga rättigheter. Det är inte två olika saker, utan allt sitter ihop.

Tack all ni som står bakom vårt viktiga arbete att stödja urfolken och skydda regnskogen.

Photo credit: Mathias Rittgerott / Rainforest Rescue.

Photo credit: Mathias Rittgerott / Rainforest Rescue.


Kort of Palmolja

Palmolja är ett vegetabiliskt fett tillverkat från oljepalmen, Elaeis guineensis. Palmolja kan användas både som livsmedel och som råvara för bränslen, till exempel biodiesel. Det förekommer i många margariner.

Palmolja används för egenskaperna och eftersom den är billig att framställa. Den är fast i rumstemperatur, likt smör och kokosfett, och kräver inte härdning. Användning av palmolja för bränsleproduktion kritiseras ofta av miljöskäl, då avverkning av regnskog sker i stor skala för att anlägga oljepalmsplantager.

Källa: sv.wikipedia.org/wiki/Palmolja