Antônia Melo

Antônia Melo är en sann krigare. Hennes ständiga kamp för social och miljömässig rättvisa i Amazonas har omdefinierat möjligheterna för gräsrotsorganisering och inspirerat en hel generation lokala aktivister. Av denna anledning kunde hon inte vara mer förtjänt av Alexander Soros Foundation Award, som hon fick den 10 oktober 2017, för sitt ledarskap i kampanjen för att stoppa det enorma projektet med dammen Belo Monte i Brasilien. Priset är ett bevis och ett erkännande för hennes outtröttliga, betydelsefulla arbete att försvara Amazonas och dess folk från en katastrofal utvecklingsmodell.

melo

Som dotter till landlösa lantarbetare från Brasiliens nordöstra del, flyttade Antônia med sin familj år 1954 till kommunen Altamira nära intill den mäktiga Xingu-floden, för att leva ut sitt liv. Hennes rötter skulle komma att forma hennes livsarbete å sitt folks och ekosystemens vägnar.

År 1989 deltog Antônia i ett väldigt uppbåd i ledning av Xingu-flodens ursprungsbefolkningar, emot byggandet av Kararaôs vattenkraftskammare; föregångaren till vad som skulle bli projektet Belo Monte. Hennes erfarenhet av det här banbrytande initiativet – som skulle komma att vara avgörande för att stoppa den brasilianska diktaturens utvecklingsplaner för Xingu – inspirerade hennes kamp för Amazonas inhemska och traditionella samhällens rättigheter.

Efter detta åtog sig Antônia kritiska människorättsfrågor inom regionen, inklusive bekämpningen av extrem fattigdom, samt stoppandet av våld mot kvinnor och flickor. Antônia arbetade dessutom otröttligt för hållbara lokala utvecklingslösningar och blev bland de första, starka motståndarna mot regeringens återupptagna planer att slå upp en damm i Xingu-floden. Under 2008 hjälpte hon till att organisera den enorma mobiliseringen "Xingu Encounter: Alive Forever" i sin hemort Altamira, som samlade 5000 aktivister från lokala, nationella och internationella organisationer, inklusive över 1000 människor från Xingu-området likväl som från hela Brasilien. Denna händelse tände en global strålkastare mot det växande motståndet emot planerna på att bygga Belo Monte och det överväldigande stödet hon mötte motiverade henne att finansiera the Xingu Encounter: Alive Forever Movement, vilken kallade till sig en allians av sociala rörelser, inhemska organisationer och icke-statliga organisationer, alla för att utmana det stora damm-projektet.

Med hjälp av Antônias pålitlighet och hennes organisatoriska färdigheter, byggdes en effektiv motståndsrörelse upp och genererade en meningsstrid som låg till grund för de många förseningar och bakslag som Belo Monte’s förespråkare led. Även om projektet på tio miljarder dollar sitter på ett överväldigande stöd från den korrupta alliansen mellan den brasilianska regeringen och en kraftfull uppsättning industri-aktörer, blev projektet försenat flera gånger om på grund av rättssaker, protester och direkta åtgärder som inspirerades av MXVPS (Members of the Brazilian Xingu Alive Forever Movement). Ingenting förkroppsligar denna ”David mot Goliath”-konflikt bättre än Antônia Melos outtröttliga aktivism.

dam
dam

Ändå vann Goliath slaget i slutändan. Efter flera års kamp, lyckades den brasilianska regeringen få in sina bulldozers och dammen började byggas. Det slår ett slag för mänsklig galenskap som går ut över Xingu, och orsakar otänkbart mänskligt lidande och miljöförstörelse. Antônia tvingades inte bara bevittna tvångsförflyttningen av tusentals familjer, utan fick även se sin hemort Altamiras övergå i kaos, kulturella mord på lokala inhemska samhällen, avskogning och förstörelse av biologisk mångfald samt förirringen av vattenflödet i denna livsviktiga flod som dammen förorsakar.

Denna tragedi sporrade Antônia att stärka sitt engagemang ytterligare för Amazonas folk och dess känsliga ekosystem. Hennes kamp har inspirerat motstånd mot nya projekt, så som dammarna i Tapajósfloden, där Munduruku-folkets opposition lyckades stoppa São Luiz do Tapajós damm. Hon har rest världen runt med sitt budskap om hopp och motstånd, från Förenta Nationernas salar i Genève och klimatmötet COP21 i Paris, till att protestera mot General Electrics aktieägarmöte i Florida. Vi kan lugnt säga att Antônias ansträngningar aldrig har varit mer aktuella.

I veckan fick hennes livsarbete alltså ett globalt erkännande. ASF-priset påvisar inte bara kraften i mottagarens ledarskap och beslutsamhet utan även det varaktiga arvet av allt som hon gjort för att stoppa Belo Monte och avslöja det som det brott det faktiskt är. Hon är ännu beslutsam: "Jag kommer att fortsätta att bekämpa allt vad Belo Monte representerar: en destruktiv, ohållbar och otänkbar utvecklingsmodell."

Hennes budskap förmedlar hopp: "Jag är bara droppe i havet, men tillsammans med många andra kan vi skapa enorma vågors krafter och göra förändring. Det här motiverar mitt engagemang att fortsätta kämpa, så att mänskliga rättigheter, social-miljömässig rättvisa och att livet bejakas för nuvarande och kommande generationer! "

Grattis, Antônia! Du är en inspiration för oss alla som arbetar för att kämpa mot social och ekologisk förödelse!

Tack!

Översättning: Amanda Berglund.