Mina första 10 år

Andrew E. Miller har i tjugo år arbetat med människorättsaktivism och är ansvarig för vårt opinions och påverkningsarbete i Washington D.C., i USA. De senaste tio åren har han samarbetat med urfolk från Brasilien, Colombia, Ecuador och Peru i deras kamp för rättvisa. Andrew reser regelbundet till Amazonas och syns ofta i media där han delar med sig av sina kunskaper.

I denna artikel berättar han med egna ord om sina första tio år hos Amazon Watch. Andrews resa med oss vittnar om många stora framgångar, men också om att det fortfarande är mycket kvar att kämpa för. Amazonas och urfolken behöver fortfarande vår hjälp. Vägen är lång men tillsammans med våra allierade i Amazonas och i resten av världen kan vi gå hela vägen.

 

I början av maj 2007 började jag jobba med Amazon Watch och under de kommande åren har jag haft äran att ha ett finger med i de flesta av organisationens stora kampanjinitiativ. Ibland har jag varit ledande arrangör, andra gånger har jag bara varit med och hjälpt mina fantastiska medaktivister med allt jag kan. Även om all upprymdhet, frustration, lärdom, vrede och skönhet som jag fått ut av min tid här, skulle kunna fylla en hel bok, så väljer jag här ut tio specifika minnen och vad de har betytt för mig.

 
Atossa Soltani (Amazon Watch grundare), U'wa folket ledare och Andrew framför Gibraltar gas plant.

Atossa Soltani (Amazon Watch grundare), U'wa folket ledare och Andrew framför Gibraltar gas plant.

 

 

2007 – ConocoPhillip’s aktieägarmöte

Mina första två veckor hos Amazon Watch var som en virvelvind. Genom att ansluta mig till kampanj- och kommunikationsslaget, stod jag bakom Achuar och Kichwa inför de årliga delegationerna till aktieägarna inom bolagen Occidental Petroleum i Los Angeles och ConocoPhillips i Houston, Texas. Urfolkens talesmän konfronterar företagscheferna och styrelsen direkt, offentliga protester sker utanför dessa styrelsemöten och påverkningsarbete sker i media.

Här introducerades jag även till en av våra långvariga partners: Patricia Gualinga från samhället Sarayaku. Jag minns ögonblicket som jag först hörde henne tala offentligt. Jag blev mållös av hennes klarhet, styrka och visdom. Efter Pattys uttalande inför aktieägarna och styrelsen, meddelade Conocos VD, Jim Mulva att företaget skulle avstå från sina planer att borra. Detta ögonblick, som föregåtts av åratal av kampanjer, var ett kraftfullt bevis på effektiviteten av denna typ av arbete.

 

2008 - Sammankomsten i Achuar-territoriet

I maj 2008 gjorde jag mitt första besök i Amazonas regnskog. Jag reste med Amazon Watch-kollegan Maria Lya Ramos till Achuar i Washintsa, inte långt från Ecuadors gräns. Några månader tidigare hade vi varit i Calgary, Kanada tillsammans med en kommitté av Achuar-ledare, som bjöd på motstånd mot det kanadesiska företaget Talisman Energy's verksamhet i hjärtat av Achuars förfäders territorium (det som kallas Block 64).

Aktionen erbjöd mig en helhetssyn i the Achuar Life Plan, som berättar bland annat om visionen angående territoriellt försvar, tvåspråkig utbildning och interkulturell vård. Under de kommande fyra åren skulle Talisman-kampanjen komma att intensifieras – vilket inkluderade ytterligare utflykter till Kanada och fler sammankomster av allierade – vilket ledde till att Talisman drog sig tillbaka!

 

2009 - Kampen för att förhindra en våldsam konfrontation i Peru

Peruanska Amazonas exploderade i massiva uppbåd under våren 2009. Den skyldige utlösaren var president Alan Garcias som vägrade ta itu med djupa farhågor gällande en verkställande order som han utfärdat året innan, förmodligen för att underlätta frihandelsavtalet mellan USA och Peru. Efter protester i augusti 2008, återkallade den peruanska kongressen en verkställande order om privatiseringen av urfolkens marker. Men många bolag stannade tyvärr kvar, även efter att en kongresskommission ansåg det olagligt. När proteståtgärderna intensifierades i början av 2009, introducerades militära styrkor, vilket gjorde att stämningen blev allt mer spänd.

Amazon Watch arbetade för att höja konfliktprofilen och kämpa för ursprungsbefolkningens rättigheter. Vi hjälpte till att samordna en protest ledd av inhemska ledare från Amazonas, från olika grannländer och levererade ett gemensamt uttalande mot den peruanska regeringen till FN. Emellertid misslyckades ansträngningarna för fredlig konfliktlösning och den ökända dödliga konfrontationen i Bagua inträffade den 5 juni (ironiskt nog, på World Environment Day). Denna händelse lämnade ett outplånligt skrapsår inom de peruanska urfolkssamhällena och påverkade Amazon Watchs arbete i Peru under flera år därefter.

 

2010 – Det oförglömliga mötet mellan U'wa och Chumash

En kommitté av U'wa-ledare kom till Kalifornien - med den legendariske äldste Berito Kuwaru'wa - och närvarade vid Amazon Watchs årliga lunch följt av ett tre timmar långt möte med Avatar-skaparen James Cameron.

Höjdpunkten för mig var dock ett möte mellan U'wa och deras värdar Chumash i Malibu. U'wa var inbjudna till Chumash Discovery Village med utsikt över Kanalöarna, där de åt Pozole och delade erfarenheter från sina olika kamper för urfolksrättigheter. Chumash-ledaren Mati Waiya brast i gråt upp när han sa: "Sluta inte slåss för att försvara er kultur. Vi förlorade nästan vår." Jag lämnades med det uppenbara intrycket att en av de mest effektiva åtgärderna vi kan ta är att stödja urfolken i en alliansuppbyggnad.

 

2011 - Sarayakus seger

Att arbeta med urfolket i Sarayaku från Ecuador är alltid en berikande upplevelse. Att tjäna som Amazon Watch-representant när de uppnådde en landmärkeslagstiftning inför en internationell människorättsdomstol var en stor ära. Under åtta år drev de sitt fall inför rätten i Washington D.C. och slutligen till den Interamerikanska domstolen i Costa Rica. Även om domen inte utfärdades på flera månader var känslan i rummet ytterst gynnsam för Sarayakus yrkanden att den ecuadoriska regeringen hade struntat i de kollektiva och individuella rättigheter som urfolket har, i ett försök att införa oljeproduktion i Sarayaku-territoriet.

 
Sarayaku's ledare och allierade tillsammans med Andrew.

Sarayaku's ledare och allierade tillsammans med Andrew.

 

 

2012 – Stöttandet av urfolkens motstånd mot damm-projektet ”Belo Monte”

Även om mitt geografiska fokus inom Amazon Watch alltid har legat i Peru och Colombia, har jag haft nöjet att hoppa in i Brasilien ibland. En legendarisk kampanj har varit den kamp på liv och död som hölls för att stoppa damm-projektet Belo Monte, som tragiskt nog nu är i byggets slutstadium. År 2012 var kampen intensiv och den utövades av såväl urfolk, lokala civila samhällen och internationella supportergrupper så som Amazon Watch.

Vi utnyttjade Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (även kallad Rio+20) för att rikta fokus på regnskogarna, floderna och rättigheterna. Jag stöttade vårt dynamiska team, som då leddes av Maíra Irigaray och Christian Poirier, som främst bidrog till att koppla in urfolkens krigares röst i internationella medier. Till exempel ordnade vi en intervju mellan en New York Times-journalist och Kayapo Chief Raoni. Efter konferensen tillhandahöll vi strategiskt, finansiellt – och kommunikationsstöd till en multietnisk urfolksstyrka vid byggplatsen Belo Monte. Från våra kontor i Washington DC, hjälpte jag till att backa upp Amazon Watch-kollegorna som var där på plats, genom att få in information och vidarebefordra den till journalister.

 

2013 - Achuar protesterar mot oljeborrning i sina territorier

Talisman Energy må ha dragit sig ut ur Achuar-territoriet år 2012, men hotet från oljan kvarstår. Tack vare offentligt tillgänglig dokumentation upptäckte vi att Block 64 hade överförts till det Peru-statligt ägda företaget PetroPeru och regeringen fortsatte sin erövrings-taktik.

Vi presenterade i en artikel i The Guardian ett mycket viktigt meddelande från Achuar; nämligen att "Petroperu inte borde vara i Block 64. Som ägare till vårt territorium står vi emot alla olje-aktiviteter i området. Vi vill informera den peruanska staten om att ställningen för Achuar i Pastaza-regionen inte har förändrats sedan den grundades. Vi kommer att fortsätta att aktivt motstå vilken oljedrift som helst på våra förfäders marker, som täcker den stora majoriteten".

 
Achuar folket och Andrew.

Achuar folket och Andrew.

 

 

2014 - U'wa-advokaten Aura Tegrias besök i USA

Har du någonsin stått inför en live-kamera och fått en fråga du inte fått tid att förbereda dig för? Var du nervös? Stammade du? Första gången 24-åriga Aura Tegría gjorde det, var hon redo, kortfattad och helt med på noterna. Jag var hedrad att följa med henne och erbjuda internationellt stöd till U'wa. Det här var bara en del av Auras första besök i USA vilket innehöll besök vid FN och the Inter-American Commission for Human Rights (IACHR).

Oavsett åhörare är Aura helt orädd och talar med auktoritet för både hennes egen erfarenhet och U'wa’s kollektiva minne. Med rättshjälp från EarthRights International spelade Aura's besök en nyckelroll i att U'wa-fallet äntligen presenterades för IACHR, efter att det ursprungligen lämnades in för ungefär femton år sedan.

 
U'wa ledaren Aura Tegria Cristancho och Andrew.

U'wa ledaren Aura Tegria Cristancho och Andrew.

 

 

2015 – Ro in med Sarayakus Canoe of Life till Paris klimattoppmöte

Att se den utsmyckade handgjorda kanoten från Sarayaku ro nedför en kanal i Paris var ett oförglömligt ögonblick. Det hade gått nästan ett år sedan våra vänner från Sarayaku bad Amazon Watch hjälpa dem att förverkliga visionen att flyta en specialgjord kanot från Amazonas in i Paris under FN:s klimatmöte. Från början visste vi att det skulle vara extremt utmanande, men vi bestämde oss för att köra. Stor eloge till Amazon Watch-anställda Kevin och Leo (från Ecuador) och Christian (Paris) för att de tog på sig de formidabla logistiska bördorna. Jag hjälpte till med att koordinera med andra ufolks-grupper som Inhemska miljönätverket, som organiserade en hel inhemsk flotilla inspirerad av Sarayaku-kanoten och arbetade för att få kanoten på mediasradarskärmen, vilket resulterade i en profilering på Democracy Now!

Sammantaget fungerade kanoten som ett centrum för Sarayaku-delegationen av tio samhällsmedlemmar, som introducerade världen till deras koncept Living Forest i många paneler, forum och media event. I slutändan kände jag att vårt deltagande var mindre ett beslut som vi gjorde än Amazonas ande som manifesterade sig i Paris för att stödja Sarayakus kamp.

 

2016 – Uppdraget hos U'wa i Colombia

Trots att ett av Amazon Watchs äldsta samarbeten är tillsammans med Colombias U'wa-folk, hade vi faktiskt aldrig besökt dem förrän år 2016! I flera år har jag varit fast besluten att se till att vår grundare Atossa Soltani - som kanske är U'was längst stående internationella allierade under tjugo år - fick möjlighet att träda in i U’wa.

Tidigare försök gick i kras på grund av realiteterna i Colombiens inbördeskrig: vi sköt upp planerna år 2014 när the National Liberation Army arrangerade en väpnad strejk i just den delen av landet. Lyckligtvis gav den nuvarande fredsprocessen oss en chans. I slutet av november deltog vi i toppmötet i Försvaret för liv, territorium och naturresurser, tillsammans med andra viktiga U'wa-allierade som Mujer U'wa, EarthRights International och Colombia Human Rights Committee DC.

Det var en mäktig tid att reflektera över många års kamp – med dödsfall inom U'wa och andra internationella vänner – och bekräfta vårt långsiktiga engagemang i harmoni med lärande och solidaritet.

Översättning: Amanda Berglund