Världskongress för renskötare

Samerna är vårt eget lands ursprungsfolk, och Amazon Watch Sverige står bakom alla urfolks kamp världen över.

Vi anser att ursprungsbefolkningens självbestämmande är av största vikt, och att deras kunskaper, kulturer och traditionella metoder bidrar kraftigt till en hållbar och rättvis förvaltning av jorden.

Den 16-20 augusti 2017 anordnas den sjätte världskongressen för renskötare i Jokkmokk, men den här gången blir det utan ekonomiskt stöd från värdnationen.

Sverige har valt att inte vara med och finansiera kongressen, något som upprört många samer.

Vi kommer vara där för att visa vårt stöd!!!