Slutet för Mega Dammar?

Slutet nära för megadammarna?

Förra månaden annonserade representanter för Brasiliens Ministry of Mines and Energy (MME) oväntat för tidningen O Globo att landet skulle upphöra med att bygga dammar i Amazonas sjöar. Som många av våra likasinnade firar vi den här nyheten med extra mycket lycka eftersom representanterna i ministeriet specificerade att det finns ett behov att respektera den sociala önskan om att lägga restriktioner gällande dessa projekt”. De belyste komplexiteten i att dels hantera lisenerna gällande megadammarna men också frågan om att finansiera dem i denna era av projekt som Leko Monte. Representanterna indikerade att Brasilien skulle fortsätta med att utforska nya möjligheter att möta behovet av energi som genom att använda återvinningsbar energi och decentralisering.

Den här nyheten borde mottas med glädje av alla, men gör det speciellt av organisationer som Amazon Watch som kämpat sida vid sida med bland andra internationella NGO i just den här frågan. Att med gemensam styrka kunna stoppa dessa starka krafter som legat till grund för dammbyggandet visar att vi kunnat göra en skillnad för Amazonas skogar och alla dess invånare som lever i och av naturens ekosystem.

brazil

Det finns många faktorer som legat till grund för denna politiska skiftning. Dels är det privatiseringen av den statliga energibolaget Electrobras och den uppenbara korruptionen son funnits i Amazonas dammprojekt. Detta har resulterat i att befolkningen inte längre känt att de vill stötta dessa projekt. När dessutom MME executive secretary Paulo Pedrosa är tydlig med att markera Ministeriets vilja att möta den ”sociala önskan” erkänner han att motståndet för originalplanerna från Ministeriet skapat debatt. Dessa planer innehöll att skapa ett dussintal megadammar över Amazonas sjöar. Han lägger dock till att Ministeriet inte är villiga agera i dold agenda för att undanhålla vad riskerna och kostnaderna för detta upphörande av dammbygge kommer att medföra.

Under 2010 allierade Amazon Watch sig med andra organisationer från gräsrotsnivå men också hela vägen upp i globala organ gälande frågan om Belo Monte och dess megadammar.  Våra ambitioner var inte bara att stoppa dessa framtidsplaner utan var också att ifrågasätta dessa miljömässigt destruktiva planer när långt mer miljövänliga alternativ borde utforskas. Vi misslyckades med att sätta stopp för katastrofen som drabbade Xingu River och dess folk så har vår kamp har ändå skakat industrin som står bakom och finansierar dessa projekt. Förra veckans vinst är ett bevis på att Brasilien har lyssnat på folkets röster och önskningar om satsningar på förnybar energi.

Det är dock med tillförsikt vi ska möta dessa erkännanden. Sett i ett historiskt perspektiv så har Brasiliens regering tidigare lovat saker som sedan inte följts upp i praktiken. Samtidigt som Ministeriets Paulo Pedrosa uttalade sig om megadammarna annonserade Brasiliens national energy agency ANNEL att det finns planer på dammen Jatoba dam på Tapajós River och studier på hur detta skulle påverka välmående hos Mundurukus ursprungsbefolkning.

Regeringens tioårsplan gällande energi indikerar att Sao Luiz do Tapajos dammar kommer att vara på agendan igen under landets utvecklingsplan 2028. Det finns anledning till att oroa sig över om regeringens misslyckande med att på ett adekvat vis respektera och se miljöns och befolkningens stora förluster av dessa ingrepp. Det är ett övergrepp på urinvåningen och deras mänskliga rättigheter. Regeringens blandade signaler genom Ministeriets uttalande förra veckan men ändå fortsatta planering av miljöförstörelse upprör organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi inte slutar kämpa och tror att vi vunnit kriget bara för att vi vunnit ett slag.

Förra veckans vinst borde firas som en liten vinst i en strid som ännu inte är över. Brasiliens politiska och ekonomiska situation bidrar till skörheten i hur Ministeriets erkännanden kommer att falla ut i framtiden. I slutet på 2018 ska Brasilien ha presidentval och vi hoppas att den regeringen stöttar MMEs förslag om satsningar på förnybar energi. Vi vågar tro på att Amazonas vunnit rätten att behålla sin skog, sitt vatten och sina urinvånare först när vi ser det ske i verkligheten. Framgången i vår kamp och detta steg i rätt riktning kunde dock inte ha hänt utan våra partners och allierade som jobbar på plats för att upprätthålla denna livsgivande skog. För detta vill vi tacka er.

Översättning: Christine Wallmofeld