Övergrepp mot samiska folket

Långt bort i Amazonas regnskog bedriver de regeringar, som styr där, systematisk rasism och brott mot männskliga rättigheter mot de urfolk som har levt och verkat i området långt innan dessa regeringar ens existerade. 

Urfolk i North Dakota, i Australien och runt om i världen får utstå samma press. Det är detta vi arbetar för att stoppa. Här hemma i Sverige är inte våra myndigheter bättre.

Igår tände Kronofogden eld på Anita Gimvalls kåta i Stenträsket. Länsstyrelsen i Västerbotten anser att kåtan är ett olovligt nybygge. Anita berättar att det stått en kåta på platsen i 120 år.

SVTs Tommy Forsgren skriver: "Kåtan har enligt ägaren Anita Gimvall förfallit i omgångar under åren och efter att hon renoverat kåtan 2010 fick länsstyrelsen i Västerbotten en anonym anmälan och klassade efter en inspektion byggnaden som olovligt nybygge i ett naturreservat med strandskydd." - källa

Foto: SVT

Foto: SVT

"Det är ett övergrepp mot det samiska folket som inte har renar," säger Håkan Jonsson, ordförande för partiet Jakt och fiskesamerna i Sametinget.

Sverige som stat har fortfarande inte skrivit under ILO konventionen 169 som ger urfolk rätt att få vara delaktiga i beslut innan staten ger företag och andra aktörer tillstånd att komma in i deras traditionella områden.

Amazon Watch anser att alla länder och regeringar måste erkänna urfolkens rätt att leva där de bor och att involvera dom i förvaltningen av skog och mark.