Jaguaren

Alla vackra bilder är fotograferade av vår styrelseledamot Dr Karl-Olof Bergman.

Vårt arbete med att skydda Amazonas och stödja urfolkens kamp till sina territorier och mänskliga rättigheter gynnar även de djurarter som lever där.

Bland ett flertal urfolk finns det ett djur som har ett högt symboliskt värde, nämligen Jaguaren (Panthera onca). Den kan bli upp till två meter och väga 160 kilo, och är världens tredje största kattdjur. Jaguaren är inte bara vacker och ståtlig, den är också en paraplyart. Det betyder att när naturområden där arten lever bevaras, så bevaras automatiskt en mängd andra arter, både växter och djur.

Foto: Karl-Olof Bergman

Foto: Karl-Olof Bergman

Jaguaren är klassad som hotad på IUCNs (International Union for Conservation of Nature) lista över hotade arter i världen och det finns cirka 15 000 individer kvar. Bara under de senaste årtiondena har artens naturliga levnadsområde minskat med nästan 50 procent.

Foto: Karl-Olof Bergman

Foto: Karl-Olof Bergman

Trots att handeln med jaguarpäls har förbjudits genom CITES-överenskommelsen faller många jaguarer offer för tjuvskyttar. Jaguaren jagas på grund av att det höga värdet pälsen har på den svarta marknaden. Skövlingen av regnskogen leder också till att Jaguaren, som kräver stora revir för att överleva, blir alltmer hotad.

Genom att skydda regnskogen skyddar vi Jaguaren.

Foto: Karl-Olof Bergman

Foto: Karl-Olof Bergman

 
paw
 

Källor: Amazon Watch, Wikipedia och WWF Sverige