Urfolken i Brasilien under attack

Då vi bevittnar ett kontinuerligt angrepp mot olika urfolkssamhällen, vänder vi oss allt mer till institutioner för att upprätthålla de rättigheter och skydd som ligger till grund för demokratin. Dock så är det just dessa organisationer, grundade på långvariga, folkrättsbaserade rörelser, som är mest utsatta.

USA's miljöskyddsmyndighet (The US Environmental Protection Agency), är en viktig institution som är ansvarig för att garantera ekologisk balans för allmänhetens nytta, avvecklas systematiskt av Trump-administrationen för att gynna den destruktiva industrin. I Brasilien utövar landets ekonomiska och politiska härskare - under den mörka skuggan av Michel Temer, vars presidentskap djupt skadat demokratin - en kampanj för att försvaga centrala institutioner och avveckla konstitutionella markrättigheter. Det federala organet the National Indian Foundation (FUNAI) är ett praktexempel.

brazil

FUNAI finns till för att skydda och främja rättigheterna för Brasiliens invånare. Deras huvuduppgifter är bland annat att identifiera och övervaka landets stora urval av lokala territorier, samtidigt som de bidrar till att garantera kulturellt lämplig utveckling i urfolkens samhällen. Marker med rätt att vara fria från industriell verksamhet - 98,5% av Amazonas olika ekosystem – sätter upp ett hinder för växandet av Brasiliens jordbrukssektor. Denna kraftfulla lobby har nu riktat sina kongress- och rättsliga allierade för att neutralisera FUNAIs effektivitet genom att sänka deras budget, äventyra deras oberoende och förminska deras förmåga att följa sitt konstitutionella mandat.

 
 

Effekten av dessa regressioner är förödande: FUNAI kan inte längre behålla fältpersonal som är viktiga för försvaret av urfolkens territorier som är under akut hot från våldsam invasion. FUNAIs tekniska personal - viktiga offentliga tjänstemän - demoraliseras. Och landtitlingsprocesser har stoppats av advokatnämndens (AGU) "Normative Opinion 001" (Parecer Normativo 001/2017), ett felaktigt påbud som förstör urfolkens rättigheter.

Utan ett betydande stöd från förespråkare inom regeringen, är Brasiliens urfolk alltmer tvungna att försvara sig själva, sina marker och sätt att leva mot mäktiga motaktörer, ofta med livshotande risker.

Dock som ger resultat; många av de brasilianska stora klimatstabiliserande skogarna står fortfarande tack vare den outtröttliga kampen från dess urinvånare. Men under president Temers motstånd, faller urfolk och deras förespråkare allt oftare offer för brutala våldshandlingar och hot som utförs med straffrihet. De senaste morden på landförsvarare och avlägsnandet av FUNAI är tecken på den dystra verkligheten.

Som argument för ett omedelbart återkallande av AGU's yttrande, visar MPF att upprätthållandet av en konstitutionell lagbestämmelse inte bara kränker urfolkets rättigheter, utan exponerar även den brasilianska regeringen att hållas ansvariga internationellt. Ett beslut från den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, tilldelade Brasiliens Xucuru-folk 1 miljon dollar för statligt stödda brott är ett exempel på ett globalt krav på ansvarsskyldighet.

Internationellt motstånd är ett viktigt verktyg för att motverka den brasilianska regeringens medverkan i dagens eskalerande mänskliga rättighetskris. Medan landförsvararnas röster brutalt tystas ned och deras institutionella förespråkare rensas ut av auktoriteter, måste de ansvariga för dessa attacker göras ansvariga på alla plan, inklusive av den globala opinionen. Vårt kollektiva fördömande av dessa oacceptabla aktioner - från USA till Brasilien - är en viktig komponent för ett robust motstånd i denna kritiska tid.

Brasiliens urfolksrörelse, dess beståndsdelar och deras marker kommer inte att kunna motstå det intensifierande angreppet av alltmer kraftfulla och destruktiva styrkor på egen hand. Vi måste ta plats vid deras sida och inte bara kräva deras rättigheter utan även försvara viktiga med-institutioner så som FUNAI.

Av: Christian Poirier

Översättning: Amanda Berglund