Investerare – ögonen på Amazonas

Om du är aktieägare eller funderar på att köpa aktier är detta viktig information, men det är också informativt för allmänheten gällande vad som sker i Amazonas.

Rapport från frontlinjen

Kvinnorna från den Ecuadorianska delen av Amazonas har riktat uppmärksamheten mot landets regering och utvinningsindustrier. Hundratals marscherade på den internationella kvinnodagen och ockuperade sedan torget utanför presidentpalatset under en veckas tid då de krävde ett möte med landets president Lenin Moreno. När mötet bekräftades uttryckte dessa miljö- och mänskliga rättighetsförsvarare högljutt sitt motstånd mot olje- och gruvaktiviteter på sina marker i Amazonas. Aktionen kom som ett svar på regeringens plan att upplåta sexton oljeblock av orörd, väglös regnskog utan att konsultera de urfolkssamhällen som äger landrättigheterna för det berörda området, och på de hot om våld mot de kvinnor som sått i frontlinjen mot oljeindustrin.

Oljejättarna Shell och Exxon är enligt uppgifter intresserade av att ge sig in i budgivningen för dessa nya oljeblock. Många är ompaketerade beviljanden som tidigare slutat i strandade tillgångar och skiljedomsdomstolsärenden för företag såsom ARCO, ConocoPhillips, Perenco, Burlington Resources och CGC (Compania General de Combustible) – av vilka alla har fått sina projekt frysta, förklarade force majuere, och övergivit oljeborrningsplaner när de mötts av orubbligt motstånd från ursprungsbefolkningen.

I den Peruanska delen av nordöstra Amazonas har Achuar, Kichwa och Quechua folken från regionen ockuperat oljeplattformar under hösten 2017 och krävt korrekta konsultationer och kompensationer för de miljöföroreningar och folkhälsoproblem som orsakats av oljeutvinningen i området. Protesterna stängde ner Block 192 i 43 dagar vilket ledde det kanadensiska företaget Frontera Energy Corp till att söka force majeureoch regeringen gick slutligen med på att tillhandahålla vård och garantera konsultationer, dock är många i samhällena fortsatt emot all form av oljeborrning på området.

I Brasilien fortsätter president Temer att dra tillbaka miljöskydd i samarbete med den styrande majoriteten av ruralistasoch öppnar upp tidigare skyddade områden för gruv- och jordbruksindustrin. Över hela Amazonas regionen är situationen lika dyster: industrins utveckling expanderar och miljö- och människorättsförsvarare står inför en ny våg av dödshot och kriminalisering. Likväl fortsätter urfolken sin kamp och kräver att beslutsfattare och företag respekterar deras marker och deras rätt till fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC), och de sätter sina liv på spel i kampen för att stoppa projekten.

Detta innebär att investeringar i olje-, gas- och gruvverksamhet – eller användningen av råolja från Amazonas i företagsverksamhet – utgör betydande finansiella-, juridiska- och anseenderisker för företag. Finansinstitut börjar nu erkänna dessa risker. Institutionella investerare såsom CalPERS (California Public Employees’ Retirement System) överväger att införa formuleringar om FPIC i sina investeringsprinciper och många investerare, däribland New Yorks stad, väljer att helt och hållet avstå från fossila bränslen. I ljuset av detta, bör betydelsen av informerade och socialt ansvarsfulla investeringar inte underskattas.

amazon

BlackRock och JPMorgan Chase

I Amazon Watch november rapport 2017 avslöjades att BlackRock, världens största kapitalförvaltare och JPMorgan Chase, en av världens största banker, har investeringar i GeoPark, Frontera och moderbolagen för Andes Petroleum. Dessa tre oljebolag har verksamhet på urfolks marker i hjärtat av Amazonas regnskog, där samhällen inte har konsulterats på ett korrekt sätt och i flera fall uttryckligen är emot utvecklingen av oljeprojekt på sina marker. Investeringar av den här typen av företag går stick i stäv med uttalanden och åtaganden om vikten av socialt ansvar och klimatriskåtgärder.

Som svar på dessa upptäckter samlade Amazon Watch och våra partners vid CREDO Action in över 120 000 signaturer som uppmanade BlackRock och JPMorgan Chase att avstå från att investera i oljebolag med verksamhet i Amazonas. I januari 2018 levererade Amazon Watch och allierade från Rainforest Action Network, Idle No More SF Bay och andra grupper dessa signaturer till BlackRocks kontor i centrala San Francisco.

Även om han inte svarade direkt skrev BlackRocks VD Larry Fink följande dag ett öppet brev till företagen i vilka BlackRock investerar där han uppmanar dem att tjäna ”ett socialt syfte” och ”tidigt och ofta inleda en relation med aktivister”. I mars 2018 skickade även senatorerna Whitehouse och Schatz brev till BlackRock och begärde att finansnstitutionerna skulle ta itu med klimatet och den sociala risken med att finansiera oljebolag som verkar i Amazonas och andra områden med stor klimatpåverkan.

Tiden är nu mogen för BlackRock och JPMorgan att anpassa sina investeringar till sin retorik om vikten av miljö och frågor om social styrning (ESG), att stoppa finansieringen av oljebolag som verkar i Amazonas på urfolks marker är en bra början.

Förstörelse av Amazonas och Amazon.com

I Amazon Watch sommar rapport 2017 spårades råolja från Amazonas från raffinaderier i Kalifornien till Kaliforniens bränslefördelningsterminaler. Dessa efterforskningar är de första i sitt slag där en viss from av råolja har spåras till dess distributionshubbar, detta har gett företag de nödvändiga verktygen för att ta steget och bli fria från Amazonas-råolja. Rapporten bygger på det tidigare Amazon Watch engagemanget med de ledande Fortune 500 företag och branschorganisationer angående deras användning av Amazonas-råolja i sina lastbilstransporter.

Ironiskt nog har ett av företagen, som varit minst mottagliga för Amazon Watchs kampanj, gjort anspråk på regnskogens namn: Amazon.com.

Amazon.com, en av världens största återförsäljare och lämnar ett stort transportfotavtryck efter sig och ligger långt efter i sitt arbete för hållbara transporter. Som svar på deras tystnad och passivitet har vi lanserat en kampanj för att uppmana Amazon.com till att skydda den verkliga Amazonasregnskogen.

amazon

GeoPark

GeoPark, ett Chile-baserat oljebolag på uppgång, tecknade ett avtal för Perus kontroversiella Block 64 under 2014 och fick myndigheternas godkännande för sina prospekteringsplaner i slutet av 2016. I en artikel publicerad i E&P Magazinerapporteras det om hur ”GeoPark planerar att investera uppskattningsvis mellan 6 miljoner och 9 miljoner dollar på miljökonsekvensstudier och nödvändiga preliminära anläggningar i området. Enligt GeoPark planerar företaget att starta produktion av olja i slutet av 2019”. Företaget fortsätter därmed att ignorera det långa historiska motståndet från de Achuars samhällen som utgör majoriteten av befolkningen inom Block 64.

Oljeblocket ligger i Amazonas provinsen Loreto, där urfolken Kichwa och Achuar har lagt beslag på oljebrunnar och kräver kompensation för årtionden av föroreningar. Sedan Block 64 skapades 1995, har de internationella oljebolagen ARCO, Occidental och Talisman alla fått sina tillstånd beviljade för att sedan dra sig tillbaka från blocket på grund av det hårda motstånd de mött från lokalbefolkningen.

Och motståndet fortsätter. I slutet av 2017 upprepade FENAP, regionens urfolksfederation, återigen sitt motstånd mot oljeborrning och förnyade sitt löfte om att hindra GeoPark från att komma in på deras marker.

Chevron

Chevron står fortsatt inför juridiska utmaningar i samband med ledningens misskötsel av fallet i Ecuador och dess klimatrisker, inklusive en upplösning från aktieägaren Zevin Asset Management och en stämning i Kanada som söker lägga beslag på en betydande del av Chevrons tillgångar för att tillgodose domen på 12 miljarder dollar för rengörings- och hälsokostnader av de giftiga föroreningar Texaco lämnade efter sig när de gick samman med Chevron under 2001.

Varje appellationsdomstol i Kanada som behandlat fallet har enhälligt beslutat mot Chevron sedan verkställandet av domen inleddes. Dessutom har Ontario Court of Appeal uppgett att målet mot Chevron är en ”tvist av allmänt intresse” och att ”det inte finns något tvivel om att miljöförstörelsen av den överklagande partens marker allvarligt hindrat deras möjligheter till försörjning”. Nästa utfrågning, planerad till 17-18 april i Toronto, innehåller vittnen från FN:s Assembly of First Nations of Canada, som nyligen undertecknade ett avtal, hittills utan motstycke, för att stödja sina ecuadorianska urfolksbröder och systrar i deras kamp för rättvisa.

De förväntade effekterna av utfrågningen – tillsammans med Chevrons nya VD, Michael Wirth – skulle kunna skifta balansen och säkra en historisk nivå av Chevrons aktieägare till att avvisa Chevron lednings hantering av Ecuador fallet och på så vis leda till en rimlig uppgörelse med de ecuadorianska samhällena.

chevron

Belo Sun

På nedre delen av den Brasilianska Xingu flodens stränder, där samhällen och ekosystem redan drabbas av det närliggande vattenkraftverket Belo Montes negativa effekter, hotas nu av ytterligare ett kontroversiellt projekt. Det kanadensiska företaget Belo Sun planerar för Brasiliens största open-pit guldgruva på Xingu stranden. I sina ansträngningar har Belo Sun använt sig av ett antal tveksamma åtgärder för att få projektet godkänt och undviker att ta sitt ansvar för konsultationer med de urfolk som hostas av gruvan. Under tiden har företaget, som ägs av den Toronto-baserade handelsbanken Forbes & Manhattan, fört fram en missvisande bild till investerare avseende företagets miljöförvaltning trots nedåtgående aktiekurser och flerfaldiga juridiska utmaningar.

I december, i en kraftfull seger för urfolks rättigheter i Brasilien, återkallade den federala domstolen enhälligt företagets tillstånd att borra med hänvisning till att Belo Sun inte respekterat de lokala urfolkens rätt till konsultationer rörande projektets komplexa, sociala och miljömässiga påverkan. I sina hänsynslösa ansträngningar för att få igenom projektet har Belo Sun byggd ett korthus för sina investerare, vilket visar på hur megagruvan inte bara är giftig för Amazonas och dess befolkning utan även för företagets egna aktieägare.

Kontakt

Om du är intresserad av att lära dig mer om Amazon Watchs kampanjer och möjligheter för aktieägare och hållbara investerare att engagera sig i vårt opinionsbildande arbete vänligen kontakta Zoe Cina-Sklar som leder den internationella kampanjen End Amazon Crude på zoe@amazonwatch.org.

Översättning: Jasmin Höglund Hellgren