Klimaträttvisa nu! Höjdpunkter och reflektioner från COP 23

Under två veckor i början av november samlades regeringar, ledare och civilsamhället – inklusive Amazon Watch och en delegation av urfolksledare från Kichwa-folket från byn Sarayaku i Ecuador – i Bonn, Tyskland för FN:s klimatmöte COP 23.

Medan regeringstjänstemän utvärderade och debatterade genomförandet av Parisavtalet från 2015 följde Amazon Watch med urfolken och de allierade vid frontlinjen från Sarayaku till Richmond, Kalifornien, för att berätta sanningen om det akuta behovet av att skydda Amazonas och vårt klimat genom att hålla fossila bränslen i marken och främja verkliga lösningar på klimatkrisen.

Urfolken har effektiva lösningar för klimatförändringarna och för skyddet av Amazonas regnskog, något som är avgörande för klimatets stabilitet. Att skydda urfolks rättigheter och deras traditionella marker – däribland Sarayakus levande skogar – genom att hålla dem fria från industriell utvinning är en lösning som faktiskt kan förhindra framtida klimatkatastrofer.

”Vi har kommit hit för att dela med oss av två fundamentala principer för vårt folk: Ett, den kamp våra äldre och våra ledare startat för att försvara våra marker, och två, ett förslag till liv som kommer från vår livsfilosofi om hur livet reproduceras. För oss är att bevara den levande skogen (Kawsak Sacha) att prata om existensen av alla levande varelser, det är att garantera naturens och urfolks rättigheter. Vårt förslag är ett bidrag till att stoppa klimatförändringarna” – säger delegationen från Sarayaku vid COP 23.

cop23

”Mitt budskap här på COP 23, till folket, till världens allierade, är att vi måste kämpa tillsammans och förena våra krafter för de stater och regeringar som är här och för vår talan vid förhandlingsbordet, där de förmodligen försöker komma fram till lösningar, är lösningar för dem och inte för urfolken. Vårt folk finns i våra byar, medan de är här och fattar beslut åt oss. De sätter ett pris på våra naturresurser, sätter ett pris på oss, utan att förstå att det på våra marker finns samhällen med stor visdom, kunskap, vetenskap och teknik. Vi ber därför våra allierade att fortsätta kämpa emot, för detta är kampen för att vi ska kunna behålla livet och friheten att uttrycka oss” – säger Mirian Cisneros, ledare i Sarayaku.

I Bonn förstärkte Amazon Watch urfolkens röst och lyfte fram deras lösningar samt uppmanade till klimaträttvisa genom att delta i FN:s olika officiella sidoevenemang, offentliga events och aktioner tillsammans med ledare från Sarayaku, urfolk-, gräsrots- och icke-statligt allierade från hela Amerika och Europa, däribland People's Climate SummitInternational Rights of Nature TribunalWECAN (Women's Earth and Climate Action Network) samt presskonferenser tillsammans med andra allierade. 

 

Höjdpunkter

Amazon Watch deltog i så många evenemang att det är svårt att komma ihåg dem alla. Ett särskilt inspirerande tillfälle var dock när Sarayaku-ledarna beskrev några av de hot de står inför vid International Rights of Nature Tribunal. Ett annat otroligt inspirerande tillfälle var när vi deltog i en sit-in aktion utanför USA:s enda framträdande under hela COP 23, där Trump-administrationen tillkännagav en ökning av kol-, naturgas- och kärnkraft. Efter det stora uttåget från evenemanget höll U.S. People's Delegation en presskonferens där våra allierade Tom Goldtooth från Indigenous Environmental Network, Isabella Zizi från Idle No More SF Bay och Nina Gualinga från Sarayaku, alla övertygande underströk behovet av att hålla fossila bränslen i marken. Avslutningsvis, vände sig även Patricia Gualinga från Sarayaku till regeringarnas topp-delegater i FN, på uppdrag av hela den globala rörelsen för klimaträttvisa.

cop23

Det främsta syftet med COP 23 var att de undertecknande länderna skulle utvärdera sina åtaganden och genomförandet av Parisavtalet från 2015. Dock går inte Parisavtalet tillräckligt långt för att kunna uppnå tvågradersmålet. Faktum är att det inte stoppar oss från att överstiga två grader eftersom det inte minskar eller stoppar utvinningen av fossila bränslen, den främsta orsaken till utsläpp av växthusgaser som värmer upp vår planet och orsakar klimatförändringar.

Det vi verkligen behöver är globala åtaganden för att hålla fossila bränslen i marken, investeringar för en rättvis övergång till förnybar energi och en hållbar ekonomi, samt stöd för lokala och urfolksledda lösningar som skyddar naturens, samhällenas och klimatets rättigheter. Vad vi behöver är klimaträttvisa nu!

Vid COP 21 i Paris 2015, där Parisavtalet upprättades, presenterade Amazon Watch och hundratals allierade från hela Amerika Declaration for the Health of Mother Earth to Keep Fossil Fuels in the Ground för att undvika en förvärrad klimatkris och återvända till en hälsosam relation med Moder Jord. För att uppnå detta måste den stora majoriteten av världens fossila bränslen stanna i marken. Sedan dess har vi förenats i vårt motstånd mot ny fossil bränsleutvinning från Standing Rock till Sarayaku.

Men trots detta, bara en vecka före COP 23 tillkännagav den ecuadorianska regeringen en ny oljecirkel som sammanfaller med skyddade områden och urfolks marker i Amazonas, ekosystemet med störst biologisk mångfald på hela jorden – alltså det sista stället på jorden där utvinning av fossila bränslen borde äga rum! Hur kan Ecuador, eller något land, uppfylla sina klimatåtaganden för att minska utsläppen om de fortsätter att driva på för utvinning? Hur kan Kalifornien och Kina vara globala klimatledare samtidigt som de är bland de främsta konsumenterna som driver på för fossil bränsleutvinning i Amazonas? Det är enkelt, det kan de inte! Och det är just därför som vi uppmanar Kalifornien och Kina till att sluta. Vi uppmanar också JPMorgan Chase och BlackRock att sluta finansiera förstörelsen av Amazonas i den nya rapporten Investing in Amazon Destruction av Amazon Watch.

Som svar på bristen av konkreta klimatåtgärder har Amazon Watch och över 500 organisationer runt om i världen undertecknat Lofoten deklarationen, som uppmanar till att ”stoppa prospekteringen, och expansionen, av nya reserver och en minskning av, och rättvis övergången från, en fossil bränsleproduktion som börjar med de rika länderna som har möjligheten att agera första och snabbast.” I Bonn, förenade vi ledare från Stillahavsnationerna och akademiker vid en COP 23 presskonferens till stöd för Lofoten deklarationen och för att utkräva svar, särskilt från rika länder som har en moralisk skyldighet att ta itu med sin historiska klimatskuld till det globala samhället.

Patricia Gualinga, Kichwa från Sarayaku, sa på presskonferensen att: ”I nästan tjugo år har vårt folk motsatt sig oljeutvinning i regnskogen, vårt hem Amazonas. Vi har fört kampen hela vägen till internationella domstolar och vunnit. Vi fortsätter stå emot ny oljeutvinning och främjar lösningar för att skydda våra levande skogar. Vi måste stå enade i kampen för att hålla oljan i marken, från Amazonas till Arktis, för att skydda vårt klimat och våra kommande generationer.”

Trots att det är en lång väg kvar för att förverkliga genomförandet av, och gå längre än, Parisavtalet för att ta itu med behovet av att hålla fossila bränslen i marken finns det ett par viktiga framsteg som bör uppmärksammas, däribland antagandet av Local Communities and Indigenous Peoples Platform. Plattformen ger rekommendationer om hur traditionell kunskap bör införlivas i Parisavtalet. Dessutom antogs Gender Action Plan (GAP), vilket öppnar upp för en inkludering av ett jämställdhetsperspektiv i klimatpolitiken.

cop23

Nästa steg

Med tanke på att den amerikanska regeringen lovat att lämna Parisavtalet, verkar det som att alla ser sig om efter en ny klimatledare. Vissa säger att det kan bli Kalifornien (den sjätte största ekonomin i världen) som har visat ett starkt engagemang för att minska utsläppen och investera i förnybar energi. Kaliforniens guvernör Jerry Brown åkte även till Bonn för att visa världen Kaliforniens ledarskap. Medan Kalifornien är en ledare i jämförelse med resten av USA, misslyckas man när det kommer till att hålla fossila bränslen i marken när man främjar falska lösningar som carbon offsets och cap-and-trade. När detta ifrågasattes av urfolk och våra allierade aktivister för klimaträttvisa, som uppmanade Brown att hålla fossila bränslen i marken, sa han: ”Vad sägs om att vi håller er i marken!”. Hans svar var inte bara förolämpande, utan även kulturellt okänsligt och oacceptabelt för en ledare. Om guvernör Brown eller andra ledare verkligen vill visa klimatledarskap måste de ta utbud och efterfrågan av fossila bränslen på största allvar och sluta marknadsföra falska lösningar som skyddar den fossila bränsleindustrin.

Guvernör Brown har begärt ett globalt klimatmöte i Kalifornien i september i år. Det betyder att han har några månader på sig att visa verkligt klimatledarskap för Kalifornien och resten av världen.

Amazon Watch fortsätter stå bakom urfolken och de allierade vid frontlinjen i kampen för klimaträttvisa från norr till söder för att se till att deras kritiska röster hörs och för att lösningar ska implementeras från Richmond i Kalifornien till Sarayaku i Ecuador. Vi kommer motsätta oss fortsatt förstörelse av Amazonas och fortsätta med kampanjen End Amazon Crude; främja urfolksledda lösningar och ta solenergi till Amazonas. Vi kommer fortsätta bygga broar och förena krafter i kampen för klimaträttvisa. Amazonas, Moder Jord och framtida generationer är beroende av VÅRT klimatledarskap fram till nästa klimatmöte i Kalifornien och därefter.

Stå upp för klimaträttvisa!

Översättning: Jasmin Höglund Hellgren