Jordens lungor

Att Amazonas regnskog är jordens lungor är ingen nyhet, men varför är det så? Alla regnskogar omsätter enorma mängder luft, näring och vatten, speciellt Amazonas som är lika stort som tolv Sverige.

Skogens system av rötter suger upp vatten som renas genom fotosyntes, vilket har förmågan att neutralisera många sorters föroreningar. Samtidigt är träden i sig naturliga luftrenare som genom att dra till sig luft neutraliserar koldioxid, men även en mängd olika skadliga gaser som finns i luften.

Foto: WWF

Foto: WWF

Amazonas är vårt bästa försvar mot klimatförändringarna. Regnskogen absorberar hela 20 % av den koldioxid som produceras av fossila bränslen. Det är därför Amazonas är jordens lungor, och det är precis därför det är av största vikt vi upphör med den systematiska förstörelse som pågår.

Det bästa och, vetenskapligt bevisat, effektivaste sättet att skydda regnskogen är att stödja urfolkens kamp för att få rätt till sina territorier. Regnskogen är deras hem, och därför är Amazonas urfolk också de bästa försvararna av Amazonas.

Genom att stödja urfolken skyddar vi regnskogen.

Tack för ditt stöd.

 
swish