Jordens försvarare riskerar liv och lem för att skydda Amazonas regnskog

I år på World Rainforest Day hedrar vi jordens försvarare, urfolken, som riskerar liv och lem varje dag. Ecuador är en i synnerhet farlig plats för jordens försvarare. Förutom kriminalisering och ogrundade kriminella anklagelser som används för att tysta ner oliktänkande blir allt fler hotade och utsatta för fysiskt våld. Men de låter sig inte tystas, och vi fortsätter att ge dem vårt fulla stöd. Läs vidare för att följa två av dessa fall.

demo

Block 10: Oljeborrning i Amazonas trots opposition från lokala samhällen

Den 13:e maj attackerades Salomé Arandas hem av okända angripare som kastade stenar på huset samtidigt som de hotade henne och hennes familj. Salomé är en Kichwa-ledare i ecuadorianska Amazonas och en uttalad kritiker av den italienska oljegiganten ENI som opererat hänsynslöst i regionen de senaste 28 åren och nu planerar att expandera sin verksamhet till nya områden. Attacken på Salomés hem kom efter att ENI konfronterats av allierade organisationer under företagets årliga aktieägarmöte i Italien i början av maj på grund av dess borrningar i Ecuador och avsaknaden av samtycke från lokala samhällen.

Attacken mot Salomés hem var ingen tillfällighet. Hon tillhör gruppen “Amazon Women Defenders of the Rainforest Against Natural Resource Extraction” och var en av representanterna som träffade Ecuadors president Moreno när deras protester ledde till ett personligt möte med honom den 22 mars i år. På mötet informerade gruppen om hur rättigheter inte respekteras, om hur utvinningsindustrierna påverkar miljön negativt och om hur industrin orsakar ett generellt våldsammare klimat för kvinnor. Andra urfolkskvinnor som kämpar för sina rättigheter och för att skydda sina territorier i Amazonas har även de fått utstå dödshot.

Under mötet framhävde Salomé de sociala och miljömässiga effekterna för de lokala samhällen som ligger inom Block 10, aspekter som även ingår i de krav som gruppen överlämnade till presidenten. Här kan du läsa mer om Block 10 och Salomés by.

Trots allt detta planerar den ecuadorianska regeringen att auktionera ut nya oljeblock djupt inne i Amazonas regnskog utan att korrekta samrådsprocesser med påverkade urfolkssamhällen genomförs (och därigenom bryter man mot både ecuadoriansk och internationell rätt). Från början var auktionen satt till tidigt i år med vi har fortfarande all anledning att tro att den kommer äga rum innan årets slut.

Som svar på detta har Amazon Watch lagt fram en begäran till ENI om att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare aggressioner mot Salomé eller andra urfolksledare samt begärt att företaget avbryter sin verksamhet tills en grundlig utredning av händelserna har genomförts och förövarna har ställts inför rätta.

Vi kommer även fortsättningsvis att övervaka den planerade oljeblocksauktionen och stödja våra lokala partners i ecuadorianska Amazonas i deras arbete för att försvara sina regnskogsområden och sina liv!

Foto: Santiago Cornejo

Foto: Santiago Cornejo

Rio Blanco: Lokala ledare attackeras av gruvarbetare

På annat håll i Ecuador, i början av maj, blev flera ledare för urfolkssamhällen i Molletura del Cantón gripna, hållna och utsatta för fysiska övergrepp av arbetare från Ecuagoldmining, ett kinesiskt oljeföretag. Männen blev fångade i sin bil, nära företagets guldgruva i Rio Blanco, efter att angriparna skar sönder däcken och hotade att tända eld på bilen. Så var de fångade, mot sin vilja, i över sju timmar. När de tillslut släpptes blev de varnade och tillsagda att aldrig sätta sin fot i Molleturo igen.

Enligt lokala urfolkssamhällen och organisationer utförde gruvföretagets arbetare våldshandlingarna och hoten i syfte att skrämma och terrorisera de som uttalat motsätter sig Rio Blanco-gruvan. Andra kinesiska gruvföretag har tidigare förknippats med dödsfall hos urfolk när de försökt skydda sina hem.

Mot bakgrund av dessa attacker ledde Amazon Watch och Jordensvänner en internationell kampanj för att informera den kinesiska regeringen om att detta beteende är oacceptabelt för statligt ägda företag. Totalt anslöt 121 organisationer och personer, inklusive fyrtiofem vinnare av det prestigefyllda Goldman Environmental Prize, när vi skickade brevet till den kinesiska regeringen via dess ambassad i Quito och konsulat i Washington, DC.

Vi tänker inte stå och titta på när jordens försvarare hotas och attackeras för att de står upp mot företagens makt i kampen för sina liv, sina hem, Amazonas regnskog och framtiden!

Tack alla som står bakom vårt viktiga arbete!

Översättning: Jasmin Höglund Hellgren