Chevrons avhumanisering

Tidigare i år höll oljebolaget Chevron sitt årliga aktieägarmöte i Kalifornien. Trots att mötet presenterade ett par framgångar så som presentationen av deras nya VD, samt enorma vinster, gick inte mötet helt enligt planerna.

Det stora oljebolaget fick en hel del kritik och ifrågasattes av aktieägarna gällande deras verksamhet inom allt från farliga läckage av metangas till oviljan att förhindra det folkmord på Rohingya-folket i Myanmar/Burma (där Chevron kontrollerar en av sina största internationella investeringar).

Nye VDn Michael Wirth började med att artigt tacka kritikerna för deras frågor och råkade sedermera avslöja vad han egentligen tycker om de allvarliga skadorna som Chevron står ansvariga för:

"...den stora tragedin är att amerikanska advokater har vilselett folk i årtionden."

 
Chevrons nya VD Michael Wirth framför de föroreningar Chevron orsakat i Amazonas.

Chevrons nya VD Michael Wirth framför de föroreningar Chevron orsakat i Amazonas.

 

Ett sådant uttalande bevisar bara hur lite Michael Wirth, och det företag han är VD för, respekterar urfolken och deras lidanden. Med dessa få ord visar han sitt rätta jag. Vi anser att han borde vakna ur denna dimma och inse att fallet inte kommer att försvinna förrän han faktiskt tar sig i kragen och möter urfolken i Ecuador och lyssnar på vad de har att säga, och medger att det är dags för Chevron att städa upp efter sig.

Vad som kan vara värt att nämna är att Chevrons aktiägarmöte skiljer sig något från många andra årliga möten. Hos Chevron måste mötesdeltagare inte bara gå igenom visitering med metalldetektorer, utan även tömma sina fickor och låta alla de dokument de har med sig ses över. År 2010 blev faktiskt många anhållna och ombedda att lämna området. 

Trots detta, tittade vi på Amazon Watch nyfiket förbi för att se hur den nya VDn och styrelseordförande (det stämmer, han är också sin egen chef) Michael Wirth skulle hantera dessa bekymrade aktieägare och deras frågor. Skulle han kanske stänga av mikrofonen, eller avbryta eller förolämpa någon så som hans företrädare John Watson gjort vid ett antal tillfällen? Den årtionde långa fientliga relation mellan just bekymrade aktieägare och hanteringen gällande frågan om Chevrons miljömässiga katastrof i Ecuador har helt och hållet avhumaniserat människorna i Ecuador. 

 
chevron
 

Mellan åren 1964 och 1992 dumpade Chevron (vid den tiden vid namnet Texaco) helt avsiktligt 60 miljarder liter giftiga oljeavfall i Amazonas regnskog för att helt enkelt spara ungefär tre dollar per tunna. Efter det att urfolk och bondesamhällen gått till domstol på grund av detta, blev Chevron, efter flera år av rättstvister, ansvariga att betala skadestånd på 9,4 miljarder dollar (över 80 miljarder svenska kronor). Trots att de erkänt att de dumpat detta avfall, vägrar dock Chevron betala för att städa upp det de smutsat ned, och svor sina motståndare en ”livslång rättstvist” och en kamp emot denna dom, vi citerar Chevrons egna ord gällande deras försök att inte betala skadeståndet: ”until Hell freezes over, and then fight it out on the ice”.

Under mötet verkade de faktiskt helt överrumplade av den nivå av opposition som rådde och insikten över hur komplett värdelöst deras motargument är. Faktumet verkar nu sjunka in även hos den högsta ledningen. 

Hela 36 institutionella aktieägare, som tillsammans representerar över 109 miljarder dollar i förvaltningstillgångar, skickade nyligen ett brev till VDn där de rådde honom att gottgöra Amazonas för det Chevron står ansvariga för. En förstärkning av detta skedde när cirka en miljon Avaaz-medlemmar skrev till en av Chevrons största investerare Vanguard Group, dagarna innan mötet, och bad dem agera. Även ett nyligen inspelat videomeddelande från Pink Floyd-medlemmen Roger Waters, vädjar till VDn för Chevron att ”tillhandahålla rättvisa gentemot urfolken i Ecuador”. Trots de hundratals miljoner dollar som Chevron har spenderat för att försöka undvika fallet, har deras problem inte trollats bort. Rörelsen mot Chevron växer som aldrig förr. 

I slutändan kommer Chevrons oetiska handlande att slå tillbaka på den nye VDn Michael Wirth, inte bara för att det bygger på falska bevis och lögner, utan också för att det har speglat honom som någon som inte är bättre än cheferna för Texaco som fattade det ödesdigra beslutet att avsiktligt förorena Amazonas.

Tillsammans med dig som läser detta och alla våra givare kämpar vi vidare.

Av: Paul Paz y Miño

Översättning: Amanda Berglund

Läs mer artiklar om detta ämne nedan.