Amazonas värmer upp Stockholm

Precis innan jul kom det ut en artikel i Aftonbladet där det avslöjades att flis från Amazonas värmer upp stockholmarnas hem. Det är Stockholm Exergi, till häften ägt av Fortum, som importerar biobränsle från det brasilianska företaget Amcel.

Artikeln går att läsa här: Flis från Amazonas värmer upp bostäder i Stockholm

Amcel äger anläggningen Amapá Florestal e Celulose som producerar detta flis och enligt vår rapport Complicity in Destruction: how Northern consumers and financiers sustain the assault on the Brazilian Amazon and its peoples berättar vi att Amapá Florestal e Celulose ligger bakom, inte bara markstölder, men även illegal avverkning i syfte att kunna odla eukalyptus som sedan mals ned till flis. 

Våra generella rekommendationer till företag och finansiärer är följande:

  • Alla europeiska och amerikanska företag och finansiärer som identifierats i vår rapport bör göra sin egen förvärvsgranskning gällande de problematiska leverantörskedjor och portföljkopplingar som beskrivs i rapporten.

  • Om det uppdagas att leverantörskedjan eller portföljen är sammanlänkad med exporterade råvaror av aktörer identifierade i vår rapport, bör dessa företag och finansiärer kontakta leverantörerna och begära att denna produktion utesluts från framtida importer.

  • Om brasilianska leverantörer - och globala moderbolag - är ovilliga att vidta dessa åtgärder, bör europeiska och amerikanska företag avsluta sina affärsrelationer genom att söka alternativa leverantörskedjor (när det gäller importföretag) eller avyttra från företagen (i fallet med finansiärer); 

  • Företag och finansiärer bör göra sina interna förvärvsgranskningar och kommunikationer med de brasilianska leverantörerna - och de globala moderbolagen - transparanta och tillgängliga för allmänheten.

Foto: Urban Andersson   Bulkfartyget Phoenix Rising ligger i Värtahamnen och lossar flis.

Foto: Urban Andersson

Bulkfartyget Phoenix Rising ligger i Värtahamnen och lossar flis.

Amazon Watch är för närvarande i dialog med Stockholm Exergi och företaget är positivt inställda till att säkerhetställa att deras biobränsle är hållbart.

Fortsättning följer när vi har mer detaljer att rapportera.