Låt inte Bolsonaro plundra Amazonas

Amazon Watch internationella generalsekreterare Leila Salazar-López publicerade nyligen en krönika i New York Times. Följande är en kortare sammandragning på svenska. Önskar du läsa hennes fullständiga artikel på engelska finns den här: Bolsonaro Wants to Plunder the Amazon. Don’t Let Him

Alltsedan Brasilens nya President Jair Bolsonaro tog makten har både miljö och mänskliga rättigheter hamnat i farozonen. Hans löften om att öppna upp Amazonas för företag kan resultera i enorm skogsskövling och utsläpp av stora mängder växthusgaser, men han är inte den enda som är skyldig. Företagen som har accepterat hans inbjudan att tjäna stora summor på utvinning i Amazonas och de finansiella institutioner som tillför kapital är lika skyldiga.

Gränsen mellan Amazonas regnskog och mark förberedd för att odla sojabönor i Mato Grosso State i västra Brasilien. Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Gränsen mellan Amazonas regnskog och mark förberedd för att odla sojabönor i Mato Grosso State i västra Brasilien. Foto: Paulo Whitaker/Reuters

Två av de störta börsnoterade lantbruksnäringsföretagen som är verksamma i den brasilianska delen av Amazonas är amerikanska Archer Daniels Midland och Bunge. Lantbruksnäringsföretag, speciellt de som arbetear med soja- och nötköttsproduktion, är ledande när det handlar om skövling av regnskogen och brott mot mänskliga rättigheter. Eftersom sådana företag alltid behöver mer mark för att odla sina grödor och betesmarker för deras nötkreatur trycker dom sig allt djupare in i Amazonas. Enligt en rapport publicerad 2014 är 90 % av skogskövlingen i brasilianska Amazonas orsakade av lantbruksnäringsföretag.

Självklart är Bolsonaros nära relation med dessa lantbruksnäringsföretag inte en isolerad förekomst. Tidigare administrationer i Brasilien arbetade också för att underminera miljömässiga och mänskliga rättigheter i syfte att exploatera rengskogen. Det krävdes en kollektiv kamp mellan urfolk i Brasilien och deras allierade internationellt för att tvinga regeringen och företagen, som var verksamma i Amazonas, att bromsa skogsskövligen, vilket fram till nu har varit relativt avstannad.

Om inte alla dessa företag, och de finansiella institutioner som finansierar deras projekt, inte tar ett tydligt avstånd från President Bolsonaros inbjudan kommer de alla vara ansvariga för att plundra världens största tropiska regnskog.

Stöd vårt viktiga arbete.

Av: Leila Salazar-López