Låt inte kapitalförvaltare få fortsätta tjäna på Amazonaskrisen

En linje av mörkröd färg, som symboliserade blod, vägledde demonstranter från Brasiliens konsulat till BlackRocks kontor i San Francisco den 5 september på Global Day of Action for the Amazon. Aktivister målade en enorm målning på marken med orden ”Amazonas är Liv, BlackRock Dödar”.

70155082_10157355481706832_3777871109215485952_o.jpg

Senare, den 20 september, deltog tusentals unga i San Francisco i en monumental klimatstrejk och stannade bland annat vid Black Rocks huvudkontor. ”Hjälp oss” skrev dem med kalkkritor på företagets trappa, medan BlackRocks säkerhetsvakter såg på.

Några dagar senare, den 24 september, levererade urfolksledare från Brasilien och klimataktivister ett brev från Brasiliens Nationella Urfolksrörelse till BlackRocks huvudkontor i New York City tillsammans med en global namninsamling, signerad av över 260 000 personer, som uppmanar företaget att sluta investera i de värsta aktörerna i Amazonas. Säkerhetspersonalen försökte blockera delegationen från att leverera brevet och listan, men en företagsrepresentant tog till slut emot dem eftersom gruppen vägrade lämna byggnaden.

Foto: Ben Cushing

Foto: Ben Cushing

Men vad har världens största kapitalförvaltare att göra med bränderna som härjar i Brasilien och andra delar av Amazonas? Kort sagt: massor…

Som världens största fondförvaltare spelar BlackRock en stor roll i besluten om var och hur de 6,5 biljoner dollar som de representerar ska investeras. Som vår vän Bill McKibben skrev nyligen i The New Yorker; ”Money is the oxygen on which the fire of global warming burns.” Samma kan sägas om bränderna I brasilianska Amazonas.

BlackRock är en av toppinvesterarna i lantbruksnäringsföretag som driver på skogsskövlingen av Amazonas. De har dessutom utökat sin personal och verksamhet i Brasilien sedan högerextreme Jair Bolsonaro vann presidentvalet, vars retorik och policys har underblåst lågan av vinstdrivande skogsskövling i regnskogen.

I maj följde jag med Eloy Terena, juridisk rådgivare på Association of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) och medlem av Terenafolket, till BlackRocks aktieägarmöte. Eloy varnade företagets VD, Larry Fink, om den stundande krisen i Amazonas och påpekade att ”Du bär ansvaret för våran framtid”. Trots att alla i rummet verkade lyssna på Eloy med djupt intresse, ignorerade Fink och resten av styrelsemedlemmarna hans varning. Nu ser vi konsekvenserna.

Om bara Larry Fink hade beaktat Eloys varningar och effektivt engagerat de företag som är verksamma i eller utvinner råvaror från brasilianska Amazonas, så hade årets bränder kanske inte varit lika omfattande. Om bara lantbruksnäringsföretagen fick klart för sig att en av deras största investerare inte skulle tolerera skogsskövling eller kränkningar av urfolkens rättigheter, skulle de agera därefter. Det skulle nästan med säkerhet göra skillnad för det långsiktiga och förebyggande arbetet med skogsskövlingen i brasilianska Amazonas.

69745945_10157355481561832_2199324792320950272_o.jpg

BlackRock säger konstant att dom utför ”engagemang” och berättar gärna detta för pressen, dock vägrar dem nästan alltid att klargöra vad detta ”engagemang” faktiskt innebär.

Utan att vara transparenta med sitt ”engagemang” ekar BlackRocks ord tomma. Vid närmare granskning visar det sig verkligen hur innehållslösa deras löften är. En ny rapport från en av våra allierade organisationer, Majority Action, avslöjar att Blackrock konstant blockerar förslag om viktiga klimatåtgärder på aktieägarmöten hos företag de investerar i. Än finns det för lite konkreta framgångar från BlackRocks privata engagemang med företag, även om det klingar fint i pressen för kapitalförvaltaren och dess VD.

Bristerna i BlackRocks ”engagemang-strategi” kan ses i röken som stiger från Amazonas. Utan tillsyn kan dessa kapitalförvaltare och deras förmånstagare fortsätta bränna hela planeten. Vi måste fortsätta pressa dem och kräva att de använder sin enorma makt för att stoppa förstörelsen av Amazonas.

Moira Birss

Översättning: Karin Ståhl