Ecuadors jakt efter olja

Tidigare i år höll Ecuadors president Lenin Moreno årets första nationella TV-uttalande. Lyssnare som hoppades på goda nyheter fick istället ett tillkännagivande av ytterligare en korruptionsskandal. President Moreno, stödd av FN, genomförde en granskning som hittills har sänt en vicepresident till fängelse och visat på involvering av 317 före detta regeringstjänstemän. Granskningen visade även att drygt hälften av de 5 miljarder dollar som staten betalat för olje-relaterade infrastrukturprojekt det senaste årtiondet har försvunnit.

olja

Förutom det faktum att stora mängder pengar har försvunnit har dessutom stora delar av arbetet inte gjorts korrekt eller inte alls. Statligt ägda Petroecuador uppskattar att ytterligare 650 miljarder dollar behövs för att utföra, reparera och slutföra arbetet. New York Times släppte nyligen en artikel som visar stora kostnadsöverskridningar, korruption och omfattande brister i konstruktionen i ett av de största projekten i landet, Coca Coda Sinclair (ett dammbygge som drivs av det kinesiska företag Sinohydro).

I en nyligen genomförd kontroll av bygget fann man 7648 sprickor i konstruktionen samt att enbart dammens halva kapacitet går att använda. Trots anmärkningsvärda brister pressas Ecuador att betala tillbaka de ursprungliga kostnaderna för bygget.

Avslöjandet om ytterligare korruption kommer efter president Morenos resa till Beijing i december där han lyckades att tillfälligt rädda det ekonomiska läget genom ett lån på 900 miljoner dollar från People’s Republic of China. Med låga oljepriser och press att betala tillbaka gamla lån hade Moreno inget direkt alternativ än att knacka på dörren till sin största långivare. Med det senaste lånet inräknat har Ecuador lånat över 19 miljarder dollar från Kina de senaste tio åren, den häpnadsväckande summan inkluderar inte de så kallade cash- for-oil betalningarna som skett mellan China’s National Petroleum och Petroecuador som ligger på runt 6 miljarder dollar.

Ecuadors tidigare president, Correra skulle ha utrotat den oljerelaterade korruptionen som funnits i landet sedan 70-talet då oljeproduktionen började i Amazonas regnskog. Han gjorde en del positiva saker för landet i den frågan. Han beskrev sig själv som en vänsterpolitiker och ekonom som därmed sade ifrån retoriken som kom från Washington D.C. och vände ryggen till World Bank och International Monetary Fund vars strukturprogram hade begränsat sociala tjänster samt skuldsatt landet ytterligare gentemot USA och Club of Paris.

Dessa ekonomiska maktspelare hade lyckats binda landet till en export- och utvecklingsmodell där västerländska länder kunde ta för sig mer än Ecuador någonsin kunde producera vilket lämnade landet med ett arv av föroreningar mycket tack vare företaget Chevrons årtionden av borrning och dumpning.

Läs mer om Chevron: Stoppa Chevron

Nästan ett halvt sekel senare fortsätter borrningarna att komma längre och längre in i urfolkens territorium för att komma åt nya reserver av fossilt bränsle. Jakten på det fossila bränslet kommer dock till en stor och oersättlig kostnad; förstörelsen av en av vår planets största biologiska mångfald, Amazonas regnskog.

Trots att Moreno försöker häva korruptionskulturen går han i företrädarnas spår. Han har godkänt borrning i Yasuní National Park och planerar att öppna upp områden i den södra delen av regnskogen med förhoppningen att genom oljeborrning få landets ekonomi att blomstra igen.

Urfolket i Ecuador har dock andra planer; de slår tillbaka, vinner viktiga vinster för att begränsa expansionen av fossilt bränsle och utarbetar samt implementerar lösningar för att skydda sina territorier. Omvärlden, urfolken och alla företag och regeringar måste tillsammans verka för att skapa en hållbar planet. Amazon Watch arbetar för att uppnå precis detta genom att stödja urfolkens arbete samt driva eget påverkningsarbete. Tack för att du står bakom vårt arbete. Det betyder oerhört mycket.

Av: Kevin Koenig

Översättning: Therese Andersson