Ya Basta!

Amazonas är världens största tropiska regnskog med en enorm biologisk mångfald. En tredjedel av vår planets djur och växter finns där samt en femte del av allt sötvatten. Runt 400 olika urfolksgrupper är helt beroende av regnskogen för deras fysiska och kulturella överlevnad. Urfolken i världen motsvarar ungefär 4-5 % av mänskligheten, men de skyddar hela 80 % av den biologiska mångfalden.

Hoten mot Amazonas är många. Problemet är nästan helt uteslutande den industriella utvinningen av olja och gas, uppförandet av gruvor, bygget av dammar och vägar och den växande skogsskövlingen i samband med boskapsuppfödning i syfte att producera kött och läder.

Urfolkens rätt att bestämma över sina liv och territorier är den absolut viktigaste komponenten för en framgångsrik strategi att försvara Amazonas. Detta har Amazon Watch arbetat med i över 20 år och vi har skördat enorma framgångar… men det finns fortfarande mycket att göra speciellt nu när Brasiliens nya regering har tagit en sådan agressiv positon när det handlar om regnskogen och urfolken som bor där.

aw

Förändring är inte omöjlig, men den kräver engagemang av hela omvärlden. Alla regeringar, företag och människor måste tillsammans bestämma att nu räcker det, eller som det heter på spanska Ya Basta!

Vi har bara en planet och det är vårt ansvar för kommande generationer att lämna Amazonas i ett bättre skick än vi fann den i. Stöd vårt arbete. Tack.

 
swish