Den katastrofala Bolsonaro-Trump duon

Bolsonaro och Trump är en förödande kombination. Två personer med minimal respekt för miljö och minoritetsrättigheter kan komma att slå sig samman för att ”utveckla” Amazonas. I mars mötte Brasiliens nya högerextrema president Jair Bolsonaro sin förebild Donald Trump i Vita huset. Enligt en Reuters artikel var ett av deras samtalsämnen hur man ska samarbeta gällande Amazonas.

”När jag träffade Trump sa jag till honom att jag vill öppna upp för att utforska Amazonas i ett partnerskap,” uttryckte Bolsonaro i en intervju med reportrar.

Det är oroväckande när Bolsonaro nämner "utveckling" av Amazonas, då han oundvikligen ser urfolkens markrättigheter som ett hinder för hans framtidsvision av regnskogen. Detta innebär att urfolken ska inte få mer områden som tillhör dem och att tidigare skyddade områden kan upphävas, vilket möjliggör gruvdrift och lantbruksnäring på urfolkens mark. Bolsonaro vill se till att stora markägare är beväpnade så de kan skydda territorier som ”tillhör dem” (fast de egentligen tillhör urfolken). Han vill även avveckla böter och amnesti för miljöbrott.

Effekterna av Bolsonaros retorik och politiska förslag har varit omedelbara: Sedan valet har skogsskövlingen, landinvasionerna och attackerna mot urfolkens ledare ökat. Brasilien är redan det dödligaste landet i världen för miljö- och människorättsförsvarare.

När Bolsonaro och Trump skapar vad som kan vara en förödande duo, bildar olika solidaritetsförhållanden en motvikt, t ex två banbrytande urfolkskvinnor: Deb Haaland och Joênia Wapichana. Båda har gjort historia som de första urfolkskvinnorna att väljas till sina respektive nationella lagstiftningar. Deras samarbete började dagen före Bolsonaro-Trump-toppmötet, med en gemensam gästartikel i Washington Post som du kan läsa nedan, samt påtryckningar för att få politiker i USA att vidta åtgärder för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Skyddande av urfolkens mark skyddar miljön. Trump och Bolsonaro hotar båda (på engelska).

Foto: Mídia Ninja/Mobilização Nacional Indígena

Foto: Mídia Ninja/Mobilização Nacional Indígena

Bland annat skickade de ett brev som många av medlemmarna i den amerikanska kongressen undertecknade efter att ha hört från människor som dig! En Amazon Watch action-alert genererade email från 5000 väljare. Våra vänner hos CREDO lanserade också en online-action som undertecknades av över 52 000 personer! Och systerorganisationerna Latin America Working Group (LAWG) och Maryknoll Office for Global Concerns skickade action-alerts till sina kretsar.

Kort sagt är vi stolta över att samarbeta med en bredare koalition av organisationer och individer som svarar på det brådskande behovet av solidaritet som härrör från Brasilien. Det senaste brevet till kongressen är ett viktigt steg, men bara en åtgärd bland många som vi kommer behöva för att försvara förvaltarna av brasilianska Amazonas mot de hänsynslösa attackerna av den Trump-stödda Bolsonaro-regimen. Alla våra röster behövs för att motverka dessa tillbakagångar, samtidigt som lösningar skapas för att främja miljörätt och mänskliga rättigheter.

Andrew E. Miller

Översättning: Karin Ståhl