En jordbävning skakar GeoPark

Innan åtta urfolksledare skulle möta Vd:n och styrelsen för Chilebaserade oljeföretaget GeoPark informerade en säkerhetsvakt om procedurerna vid en eventuell jordbävning. Vad de inte visste var att jordbävningen skulle bestå av en kraftfull konfrontation från Achuar- och Wampisledare som kommit för att skydda sina territorier från oljeutvinning.

Urfolksledarna hade rest lång väg för att delta i GeoParks årliga generella möte (AGM) i juni på dess huvudkontor i Santiago, Chile, för att prata direkt med beslutsfattarna och för att uppmärksamma sin kamp mot den stundande resursutvinningen på miljontals tunnland av orörd regnskog. Under sina dagar i huvudstaden pratade de med Mapucheledare, civilsamhällesaktivister, tjänstemän från FN, höll presentationer på universitet och gav mediaintervjuer. Precis innan mötet anordnades också en solidaritetsprotest utanför GeoParks huvudkontor tillsammans med nyfunna allierade.

0702-an-earthquake-rocks-geopark.jpg

Mötet pågick i en och en halv timme. Cirka fem minuter ägnades åt den officiella agendan och resten av tiden dominerades av interaktionen mellan urfolksledarna, GeoParks Vd Jim Park och företagets social- och miljöansvariga.

Var och en av urfolksrepresentanterna, fem från Achuar-folket i Pastaza och tre från Wampis-nationen, talade om sina upplevelser och sina krav på att GeoPark helt och hållet drar sig ur Block 64, det kontroversiella oljeanbud som till största del överlappar territorium tillhörande Achuar, men även Wampis-samhällen. Nelton Yankur, nyvald ordförande för Federation of the Achuar Nationality in Peru, FENAP, sammanfattade deras position såhär:

Achuar-folket, tillsammans med Wampisnationen, motsätter sig fullständigt GeoParks intrång i vårt territorium. Ni känner alla till mänskliga rättigheter och miljörätt men insisterar ändå på att förorena vår mark. Förstå att hur mycket ni än insisterar på att träda in i vårt territorium, kommer vi aldrig att låta oljeföretag komma in. Varför? För att vi har tidigare erfarenheter – i Corrientesfloden, i Andoas – där floderna är förorenade, djuren förgiftade och inte lämpliga för mänsklig konsumtion.”

Samma synpunkt repeterades från olika perspektiv av de andra urfolksrepresentanterna. I Achuarprofessorn Sumpinianch Mitiaps presentation överräcktes en bunt uttalanden till GeoParks Vd, Jim Park. Bunten innehöll artiklar och foton som publicerats de senaste åren, och som dokumenterar deras ständiga motstånd till oljeutvinning.

Här har jag några dokument som vi har presenterat för GeoPark så att ni förstår oss, men hittills har vi inte fått svar eller positiva resultat.”

Wampisledaren Julio Hinojosa förstärkte kravet på GeoParks övergivande av Block 64 med en bredare kritik av företagets hyckleri gällande klimatförändringar. Han refererade till GeoParks nuvarande social- och miljöansvarig för Peruprojektet, som tidigare arbetade med urfolkssamhällena för Conservation International, och kommenterade:

Här har vi ingenjör Martín Alcalde, som arbetade med oss i Cordillera del Condor-regionen. Han erbjöd miljöworkshops och lärde ut att vi inte skulle slänga ens en pappersstrimla. Vi skulle inte slänga något alls i floderna för då skulle de förorenas. Och nu hör vi i massmedia, på TV och i tidningar, om miljökrisen som vi lever i. Denna kris går inte att skylla på urfolken. De skyldiga parterna för klimatkrisen är utvinningsföretag.”

En av de två kvinnliga Achuardelegaterna, Puwaanch Kintiu, var en av de som reste till Kanada 2012 för att konfrontera Talisman Energy, det företag som tidigare försökt utforska och exploatera Block 64. Hon repeterade mycket av det hon talade om för sju år sen, men nu inför GeoParks ledarskap.

Vi vet att ni förstår respekt: respekt för lagen, respekt för mänskliga rättigheter, respekt för kvinnors rättigheter. Vi vill också bli respekterade. Jag är inte här för nöjets skull, jag är här för att kunna återvända hem med ett positivt resultat för mina barns välbefinnande. Jag vill att ni lovar oss ni att från och med nu inte kommer fortsätta insistera på att gå in i vårt territorium.

0701-amazon-leaders-tell-geopark-ceo-james-park-leave-our-territory.jpg

Efter att ha hört alla kommentarer ledde Vd:n Jim Park företagets respons. Han hävdade att företaget beundrar urfolksledarna som rest för att delta i mötet och att företaget delar deras principer, men att de har en annan uppfattning om hur de ska uppnås.

Som företag bjöds vi in till att delta i projektet, på grund av vilken typ av företag vi är och att detta är ett känsligt område. Nu ser jag detta som en förvirrande situation då vissa säger att vi inte är inbjudna, att vi kommer göra skada. Andra ser oss som en möjlighet och vissa pressar oss att leva upp till våra åtaganden. Vi kom för att göra ett projekt och visa att vi kan göra det rätt med den kapacitet vi har, och jag tycker vi är annorlunda.

När Jim Park och hans social- och miljöansvariga talade var det som om detta var första gången de hört denna kritik. Som om urfolksorganisationer inte har kommunicerat samma budskap kontinuerligt de senaste åren. Som om det inte fanns en mängd offentlig dokumentation – tillgängligt genom en snabb Googlesökning – av allt motstånd mot oljeaktiviteter i Block 64 som redan resulterat i avhopp av företagen ARCO, Oxy och Talisman. Som om att influera lokalsamhällena till en positiv inställning till oljeutvinning inte var social- och miljömanagerns huvuduppgift för att skapa en till synes ”social acceptans”. Som om huvudanledningen till att GeoPark existerar inte är att maximera aktieägarnas vinst genom att utvinna olja. Det är inte första gången som något av detta når GeoParks ledning.

Jag förstår att ni vill ha specifik respons från oss idag men det är mycket begärt på ett möte. Vi är villiga att besöka er och prata, för att se om vi kan komma till en lösning. Vad vi inte kommer göra är att ha en verksamhet som påverkar de rädslor ni har - samhällssplittring, förorening, skador på skogen, skador för framtiden och för människor,” fortsatte Jim Park.

Urfolksrepresentanternas respons var glasklar. Nelton inledde med att förklara:

Vi vill inte ha mer dialog, vaken i Lima eller någon annanstans. Mr. Martín Alcalde vet redan om verkligheten för Achuarfolket. Det är vår första gång här på ert kontor men han reser regelbundet till Block 64 och regionen nära Situche Central och vet mycket väl hur vår verklighet ser ut. Om ni vill, investera någon annanstans – men inte på Achuarmark.”

Andrew E. Miller

Översättning: Karin Ståhl