Chevrons juridiska taktiker fördöms av Amnesty och Greenpeace

Kampen mot Chevron fortsätter. Efter årtionden av juridisk strid mot företaget som förorenat Amazonas med giftigt avfall kräver nu ett flertal ledande människorätts- och miljöorganisationer, bland annat Amnesty International och Greenpeace, att justitiedepartementet i USA utreder Chevrons korrupta taktiker. Om Chevrons mål är att tysta sina kritiker, har dom bara lyckats skapa motsatt resultat!

Domaren som möjliggjort Chevrons attacker hotar nu att arrestera människorättsadvokat Steven Donziger för att han vägrar lämna över pass, dator, telefon och lösenord till domstolen, som i sin tur skulle ge Chevron tillgång till detsamma. Chevron fortsätter att använda det ifrågasatta RICO-domslutet för att skrämma, utmatta och ruinera de som kämpar för ett oförorenat Ecuador.

Chevron tilldelades nyligen priset för Årets Mobbande Företag (Corporate Bully of the Year) av Protect the Protest, en organisation som verkar för att försvara individer och organisationer från mäktiga företags fula taktiker för att undvika rättvisa. En sådan strategi är bland annat SLAPP attacker (Strategic Lawsuit Against Public Participation), vars mål är att utmatta motståndaren ekonomiskt och tidsmässigt tills de inte längre kan eller vågar försvara sig längre.

Målsägaren, i det här fallet Chevron, förväntar sig oftast inte att vinna utan använder sina enorma resurser för att fördröja rättsprocessen och tillslut komma undan med sina brott.

Chevrons taktiker är tyvärr värre än så. För att kunna lagföra de som kritiserat företaget använder de en dom baserad på amerikanska RICO Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizaqtions Act), utfärdad av en domare med tveksamma motiv. Domare Lewis Kaplan förskrev fallet till sig själv, vägrade titta på bevis om förorening, vägrade låta en jury döma i fallet och baserade sitt avgörande på ett vittne som han visste var korrupt och mutat av Chevron.

På grund av dessa högst misstänksamma omständigheter kräver nu ett flertal ledande människorätts- och miljöorganisationer, bland annat Amnesty International och Greenpeace USA, att justitiedepartementet utreder Chevrons korrupta taktiker. Brevet från organisationerna, baserat på tidigare brev från Amazon Watch, innehöll flera förklaringar och bekymmer gällande Chevrons senaste attacker – möjliggjorda av domare Kaplan – och konstaterar:

Det är extremt oroväckande att Chevron har kunnat använda detta uppenbarligen betalda och till stor del falska vittnesmål för att attackera Mr Donzigers rykte, som arbetat i mer än två decennier med de drabbade samhällena i Ecuador för att försöka hålla Chevron ansvariga för vad som anses vara en av de största oljerelaterade miljökatastroferna på planeten.”

0530-the-chevron-way-admit-nothing-deny-everything-make-counter-accusations.jpg

Vi har skrivit om Chevron otaliga gånger och om hur de, då under namnet Texaco, avsiktligt dumpade 60 miljarder liter giftigt avfall i Ecuadorianska Amazonas under 26 år, för att spara in ca 3 dollar per tunna. Företaget erkände den avsiktliga föroreningen i ett försök att låtsas sanera området genom att betala 40 miljoner dollar till Ecuador och dumpa ett lager jord över en bråkdel av deras avfallsgropar.

Efter år av kamp i en civilprocess vann urfolken och de som faktiskt tagit skada av Chevrons giftiga föroreningar då företaget dömdes i Ecuador till att betala 9.5 miljarder dollar för att städa upp området och bekosta de drabbades vård. Chevron vägrar att betala sin skuld och förnekar nu även övertygande bevis av förorening, något som borde oroa varenda person som bryr sig om företagens makt, miljöskydd och mänskliga rättigheter.

Chevron använde sina obegränsade resurser till att fabricera en motstämning i den domstol de visste skulle ignorera föroreningen och Ecuadoriansk lag samt basera sin dom på Chevrons huvudvittne. Vittnet är en vanärad f.d domare vid namn Alberto Guerra, som förlorade sin domarstatus efter att ha mottagit flera mutor. Chevron betalade honom miljoner för hans vittnesmål och företagets jurister övade med honom i 53 dagar innan rättegången.

De suspekta omständigheternas kring Chevrons RICO-fall har rapporterats många gånger men vad som är nytt är Chevrons försök att använda domslutet för att blockera framtida anklagelser, skrämma de som fortfarande stöder Donziger och för att hindra att han fortsätter jobba utanför USA med genomdrivandet av den ecuadorianska domen, något som Kaplan tidigare sagt inte förbjuds enligt sin egen dom.

Det är viktigt att komma ihåg att Guerra erkände att han ljugit i sitt vittnesmål i Kaplans domstol och att många övertygande motbevis inte togs i beaktning. Ingen annan domare än Kaplan granskade dessa noggrant utvalda ”fakta” som helt och hållet saknade insikt i sakfrågan om förorening av regnskogen. De domstolar som faktiskt har behandlat alla tillgängliga bevis har dömt emot Chevron, och till och med företagets läckta interna videor visar att de visste att saneringen var en bluff flera år innan Ecuadors högsta domstol bekräftade den fällande domen.

doj-support-letter.png

På grund av allt detta bör domare Kaplan, Chevron och dess korrupta jurister samt missbruket av USA:s juridiska system utredas av lämplig institution. Följderna om detta får gå oemotsagt skulle innebära att företag kan begå otäcka brott, öppet muta vittnen, fabricera bevis och använda ett domslut från en uppenbart partisk domare för att tysta de som påpekar deras brott. Interna email från 2009 avslöjade Chevrons strategi att ”demonisera Donziger”, en taktik de än idag håller fast vid. Vilka signaler sänds till resten av människorättssamhället om Chevron kan komma undan med denna extrema korruption för att tysta kritiker? Vem skulle våga stå upp mot Chevron nästa gång de begår liknande handlingar någon annanstans?

Chevrons lögn om den legitima Ecuadorianska domen är grunden för dess pågående kränkningar av mänskliga rättigheter, och Steven Donziger är det senaste offret. Människorätts- och miljösamhället, representerade av bland annat Amnesty International och Greenpeace USA, kräver att Chevrons överträdelser granskas och stoppas. Vi instämmer med Protect the Protests slagord:

”En attack mot en av oss, är en attack mot oss alla.”

Paul Paz y Miño

Översättning: Karin Ståhl