Kraft till beskyddarna i Ecuador

Kichwa-samhällen kämpar mot fossilbränsleutvinning med hjälp av förnyelsebar energi!

0711-power-to-the-protectors-in-ecuador.jpg

Runt om i Amazonas ökar urfolken sina ansträngningar för att skydda regnskogen och deras rättigheter från utvinningsindustrin, lantbruksnäringen och andra industriella hot. För att göra detta måste de kunna kommunicera effektivt med omvärlden från sina avlägsna samhällen, ha tillgång till elektricitet samt implementera hållbara lösningar för hantering och skydd av territorierna. Amazon Watch hjälpte nyligen tre Kichwasamhällen att föregå med gott exempel för fossilbränsleindustrin genom att installera naturvänlig och förnyelsebar energi!

I våras genomförde vi den andra omgången av ”Power the Protectors”-initiativet i tre Kichwa-samhällen belägna i centrala Ecuadorianska Amazonas, varav samtliga hotas av ny oljeutvinning. Utrustningen och träningen som Amazon Watch tillhandahåller spelar stor roll för samhällenas möjlighet att bevaka sina territorier, kommunicera rättighetskränkningar och dela sin vision och situation med omvärlden.

Solar-Comms-install-2019-02.jpg

Bakgrunden till denna senaste installation var mötet med Salomé Aranda på Internationella Kvinnodagen 2018. Vi mötte henne i Puyo, en jungelstad och entré till Ecuadors södra regnskogar, där hon just talat inför hundratals kvinnor om den unika och viktiga roll som kvinnor spelar i att skydda sin regnskog, sin familj och vår planet. Kvinnorna som kommit från djupaste regnskogen fördömde årtionden av skadegörelse som oljeindustrin gjort och förkastade regeringens planer på att öppna upp orörd regnskog för ny oljeutvinning.

Salomé var då den nyvalda ledaren av Kichwasamhället Moretecocha och fann snabbt sin röst som frispråkig kritiker av oljeindustrin. Moretecocha och andra närliggande samhällen har fått utstå nästan två decennier av oljeutvinning av italienska företaget ENI, som är Europas tredje största raffinör, och deras inom oljebranschen hyllade projekt som benämns ”bästa industriella praxis”. Det har dock rapporterats om förorening, skogsskövling, rättighetskränkningar och till och med sexuellt våld sedan det prisade projektets start. Nu vill regeringen expandera produktionen till tre nya stora oljefält.

Inte långt efter att vi träffat Salomé reste hon till Italien för att fördöma ENI:s arv i regionen och kritisera de nya borrplanerna på företagets årliga aktieägarmöte. Två månader senare attackerades hennes hem av okända förövare som kastade sten mot huset och hotade henne och hennes familj. I sviterna av attacken kontaktade Salomé Amazon Watch för stöd till sina urfolkssamhällens ansträngningar att stoppa ny oljeutvinning och för att skydda livet på de ledare som gjort sig hörda. Hoten mot Salomé gjorde Kichwasamhället i Moretechocha mer enade än någonsin mot oljeutvinning.

Moretecocha och närliggande Piwiri och Tarapoto är regioner som skulle få stora konsekvenser av oljeexpansion i Block 10, som fram tills nu drivits av ENI men nyligen sålts till argentinska Pluspetrol. Moretecocha har nio samhällen på 37,600 hektar av mestadels orörd urskog. Regeringen ser en utbyggnad av oljeindustrin här som en början för att öppna upp resten av Ecuadors intakta regnskog, eftersom området gör det möjligt för framtida expansion och lättillgängliga oljeledningar. Företaget vill öppna upp tre nya stora oljefält, utan att ha fått fritt informerat förhandssamtycke från urfolken (Free Prior and Informed Consent, FPIC-principen), och utan att genomföra någon ny miljömässig konsekvensanalys. Detta är ett förfarande som känns igenom från hela Amazonas. Urfolksledare, speciellt kvinnliga sådana, som är kritiska mot oljeutvinning får motta dödshot medan regeringar och företag straffar närliggande samhällen.

Vi har arbetat med Salomé och urfolksledare det senaste året i workshops och träningar som gett dem fördjupad förståelse för deras juridiska rätt till självbestämmande och fritt, informerat förhandssamtycke. Vi har även bidragit med tekniskt stöd i deras ansträngningar för att stoppa oljeexpansionen på deras territorier och denna installation av solceller och kommunikationsredskap är det senaste steget i samarbetet.

 

Installationen

Solar-Comms-install-2019-04.jpg

Efter månader av förberedelser och koordinerande med samhällena och organisationen Empowered By Light, som försett oss med mycket av solcellsutrustningen, kunde vi påbörja vår tiodagarsresa med bil, flyg och kanot. Med på resan var John Parnell, a.k.a ”Walkie Talkie”; en kommunikationsexpert som installerat kommunikationssystem hos frontlinesamhällen i Central- och Sydamerika sedan 80-talet, och Yanda Ushigua; en ung Saparaledare och medgrundare av mediekollektivet ”Lanceros Digitales” (Digitala spjutkastare), som hjälpte till med träning och dokumentation av resan.

Solar-Comms-install-2019-05.jpg

Efter flera sista minuten förseningar på grund av flygplan som inte kunde flyga med all vår packning, kom vi till Moretecocha med tre solcellsinstallatörer och nästan två ton utrustning: solcellspaneler, batterier, radioutrustning, redskap med mera. I de tre samhällena, Moretecocha, Piwiri och Tarapoto, installerade vi flertalet solceller med kraftig energiproduktion. Vi upprättade även fyra soldrivna radiosystem och delade ut walkie talkies samt höll utbildningar i hur apparaterna används och underhålls. Nu kan dessa avlägsna samhällen kommunicera lättare med varandra och med omvärlden utan att vara beroende av fossilbränsle, en utveckling som innebär sann energioberoende och som kan rädda liv.

Solar-Comms-install-2019-03.jpg

Projektet är nödvändigt stöd för våra ansträngningar att hålla ny oljeutvinning borta från vår mark och för att skydda våra skogar, våra familjer, vårt sätt att leva, och världen. Vi motsätter oss ny oljeutvinning på vår mark och fördömer våldet som industrin har tagit till oss, särskilt mot kvinnorna.”

Salomé Aranda, Kichwaledare.

Regeringen säger att vi är ’hinder för utveckling’ och kallar oss hycklare för att vi förkastar ny oljeutvinning samtidigt som vi använder dieselgeneratorer. Med detta projekt har vi tagit den anklagelsen ifrån dem, och vi är ett steg närmare verkligt självstyre som ett folk.”

Fidel Ushigua, Ordförande i Comuna Morete.

Detta är den andra solcellsinstallationen som vi genomfört i Ecuador inom vårt Power to the Protectors-program. För att läsa mer om våra framtida projekt och hur du kan stödja detta arbete, besök vår hemsida för Power to the Protectors.

Solar-Comms-install-2019-06.jpg

Carlos Mazabanda

Översättning: Karin Ståhl