Varför Amazonas? Varför urfolksrättigheter?

Amazonas är världens största regnskogsområde, hela 12 gånger Sveriges storlek, och är hem till nästan 400 olika urfolk. De flesta känner till att Amazonas brukar kallas för ”jordens lungor” men vad innebär det egentligen? Låt oss berätta varför det är viktigt att skydda Amazonas och hur urfolksrättigheter är nyckeln till lösningen.

0109-mega-dams-may-be-history-in-the-brazilian-amazon.jpg

Klimatet

Amazonas spelar en avgörande roll i att bevara jordens klimat. Genom dess unika ekosystem och kretslopp ger den resten av världen ren luft, rent vatten och nytt syre. Vattnet som sugs upp genom rötterna renas naturligt genom fotosyntes och den luft som träden kommer i kontakt renas från koldioxid. Regnskogens komplicerade och känsliga system axlar en tung börda att ta upp och binda den koldioxid som bland annat fossila bränslen släpper ut. Ny omfattande forskning betonar också vikten av att skydda dessa livsviktiga ekosystem för att klimatförändringarna ska kunna bromsas.

Om Amazonas fortsätter att skövlas och förorenas finns risk att hela dess ekosystem rubbas och regnskogen drastiskt förändras. Detta orsakar självförstärkande återkopplingar och innebär att skogen inte kan återhämta sig från förstörelsen och får motsatt effekt på klimatkrisen. Ett exempel på vad som kan hända om Amazonas får torrare miljö och därför börjar brinna är att skogen nu blir en utsläppskälla istället för en upptagningsmekanism. Man kan inte vara säker på var gränsen går innan Amazonas inte längre kan hålla emot men man uppskattar att brytpunkten ligger nära om skövlingstakten fortsätter som den gör nu.

1224-good-news-for-yasuni-park-and-indigenous-rights.jpg

Urfolken

Det bor nästan 400 olika urfolk i Amazonas. De är beroende av skogens rikedom av växter, djur och vatten för sin överlevnad och har enligt internationella deklarationer och konventioner rätt till liv, land och levebröd. Deras urfolksstatus baseras ofta på att de i många generationer levt i Amazonas och har distinkta traditioner och kulturer relaterade till skogen. Just därför är de också de bästa förvaltarna av regnskogen. Urfolken vet hur skogen fungerar och hur de kan leva i harmoni och symbios med den. De har respekt för Moder Jord och låter sin kunskap gå i arv till nästa generation skogsbeskyddare.

Därför är det viktigt att regeringar respekterar nationell och internationell rätt som ger urfolken självbestämmanderätt och möjlighet att påverka förvaltningen av regnskogen. Inte minst när det gäller deras egna designerade territorier, som uppgår till mer än en fjärdedel av hela Amazonas, är det viktigt att principen om fritt, informerat förhandssamtycke (Free Prior and Informed Consent, FPIC) respekteras. Principen innebär att urfolken inte bara ska få ha en åsikt i frågor som berör dem utan måste ge sitt informerade samtycke innan ett projekt inleds på deras mark. Även forskning visar att urfolken spelar en essentiell roll för en hållbar strategi för vår natur och traditionell kunskap har fått stort genomslag i kampen mot klimatförändringar.

1211-victory-for-indigenous-rights-in-brazil-as-court-revokes-license-for-the-belo-sun-mine.jpg

Amazon Watch har ett långsiktigt partnerskap med urfolk och miljöorganisationer för att stärka deras förmåga att förespråka deras rättigheter och skydda regnskogen. Vi ger stöd och utbildning i bland annat juridiska rättigheter, politisk opinionsbildning, mediehantering samt tillhandahåller viktig utrustning som kommunikationsutrustning och energi. Internationellt ger vi möjligheter för urfolk att få sina krav direkt till beslutsfattare och den globala allmänheten; från FN:s delegater till CNN tittare till företagens styrelserum

Skövling av Amazonas innebär inte bara en förödande förlust för dem som bor där, utan också för oss i övriga världen. Amazonas är vårt bästa försvar mot klimatförändringarna och urfolken är Amazonas bästa försvarare!