Höjdpunkter från UNPFII 2019

En gång om året bjuder FN in hundratals urfolksledare från hela världen till New York för att delta i FN:s Permanenta Forum för Urfolksfrågor, UNPFII. Årets tema var ’Traditionell kunskap: Generation, överlåtelse och skydd’. Eftersom urfolksterritorier ofta omfattar de mest orörda skogarna och över 80% av den globala mångfalden, är det uppenbart att respekt för urfolkens rättigheter och deras traditionella kunskaper är nyckeln till att skydda Moder Jord. Detta budskap kunde höras på flera offentliga möten och sidoevenemang under hela UNPFII-veckan.

Foto: Ecodeo

Foto: Ecodeo

Amazon Watch spenderade veckan i New York där vi följde och förstärkte rösterna från urfolksledare som kommit från Ecuador, Peru och Brasilien. I skaran fanns bland annat Patricia Gualinga (Kichwa från Sarayaku) och Catalina Chumbi (Shuar) från Women Defenders of the Amazon Against Extraction, Ronald Suarez Maynas (Shipibo från Peru) som är ledare av COSHICOX (the Council of Shipibo Conibo Xetebo Peoples of the Peruvian Amazon), och Sônia Guajajara, nationell koordinator för Articulation of Indigenous Peoples of Brazil.

Vi stod värd för och deltog i över ett dussin sidoevenemang och offentliga event i samverkan med flera allierade partnerorganisationer så som UN Environment, the Interfaith Forest Initiative, Women's Earth and Climate Action Network (WECAN), Cultural Survival, the Shipibo-Conibo Center, och New School, med stöd av Rainforest Action Network's Protect An Acre Fund, Global Green Grants, och Jumpscale.

Vi var dessutom delvärdar för över 50 urfolksledare på en workshop som genererade både utdelade anslag och spridande av kunskaper och färdigheter tillsammans med Cultural Survival, International Funders for Indigenous Peoples (IFIP), LUSH, Pawanka Fund, och International Institute for Education (IIE).

Foto: Allison C. Hanes - One Health Productions

Foto: Allison C. Hanes - One Health Productions

Några andra höjdpunkter från UNPFII-veckan:

  • Amazon Watch Meet & Greet med Amazonas försvarare. Det var verkligen ett vackert möte som innehöll traditionell sång och dans av urfolksmormor Catalina Chumbi (Shuar) och samtal om motstånd, lösningar och möjligheter för att skydda regnskogen och vårt globala klimat.

  • Demonstration och överlämning av namnlista utanför Brasiliens Permanent Mission i solidaritet med Brasiliens urfolk. Namnlistan innehöll nästan 12,000 underskrifter och levererades på samma dag som Terra Livre mobiliseringen.

  • Sidoevent på FN med Forest Defenders, modererat av skådespelaren och aktivisten Alec Baldwin. Det var en sann ära att få sprida budskapet om vikten av att skydda Amazonas och de som försvarar den och att dela scen med framstående ledare så som Vicky Tauli-Corpuz, FN:s Special Rapporteur för Urfolksrättigheter; Sônia Guajajara, Koordinator för Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB); Gregorio Mirabel, Koordinator för COICA; och Patricia Gualinga, Kichwa från Sarayaku, Ecuador.

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Foto: Allison C. Hanes - One Health Productions

Foto: Allison C. Hanes - One Health Productions

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

I sitt öppningstal för årets UNPFII-sammanträde sa FN:s Special Rapporteur för Urfolksrättigheter, Vicky Tauli-Corpuz, att:

Hot och våld mot urfolk över landrättigheter eldas på av högervridna regeringar… Vi måste lansera en global kampanj mot kriminalisering av och straffrihet mot urfolk.”

Vi håller med Vicky, och som del av vår insida/utsida engagemangsstrategi med UNPFII arrangerade vi ett möte mellan henne och representanter från Women Defenders of the Amazon Against Extraction från Ecuador, varav vissa hon redan träffat i samband med sitt senaste besök i Ecuador. Representanterna påminde henne om deklarationen och den Ecuadorianska regeringens misslyckande i att respektera urfolkens rättigheter, och speciellt kvinnor, som påverkas av industriell utvinning.

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Direkt efter sitt tal på Forest Defender-eventet återvände Sônia Guajajara till Brasilien för att sammansluta med landets urfolk på Terra Livre där de mobiliserar mot den nya högerextrema Bolsonaro-regimen och dess attacker och angrepp på urfolken och Amazonas. Sônia är del av den växande rörelsen av kvinnliga urfolksledare runt om i Amazonas och världen som står upp för skyddandet av Moder Jord. Dom är verkligen inspirerande!

Tillsammans med Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) lanserade vi en banbrytande rapport, Complicity in Destruction II, som kartlägger de stora aktörerna och finansiärerna av Amazonas förstörelse i Brasilien. Vi uppmanar europeiska och nordamerikanska finansiärer och konsumenter att bryta länkarna med producenter av hög-riskvaror (soja, boskap och timmer) som orsakar sociala konflikter, och ber dem använda sin marknadskraft för att skicka signaler till Brasiliens ledarskap att det globala samhället inte kommer att tolerera den nya administrationens policys.

Foto: Amazon Watch

Foto: Amazon Watch

Foto: WECAN International/Teena Pugliese

Foto: WECAN International/Teena Pugliese

Om något ska förändras kommer vi att behöva hjälp. Så vi ber internationella konsumenter att bojkotta brasilianska lantbruksnäringsvaror tills regeringen på riktigt adresserar frågan om avgränsning av urfolksmark och våldsakter mot urfolken. Vi vill ha fred, så att vårt folk kan leva ett rättvist och värdigt liv.”

- Sônia Guajajara, Nationell Koordinator för APIB

Kämpa med oss och urfolken för ett skyddat Amazonas och klimat genom att försvara försvararna! Tack för att du stödjer vårt viktiga arbete!

Leila Salazar-López

Översättning: Karin Ståhl