Stöd urfolken, skydda regnskogen

”Amazon Watch fokuserar verkligen på värdet av Amazonas och ger dess urfolk en röst. Just nu är det väldigt viktigt att deras röster förstärks eftersom Amazonas är i stor fara.”

Patricia Gualinga, Sarayaku-ledare

0919-why-i-march-we-need-to-leave-the-oil-in-the-ground.jpg

Vårt arbete och våra framsteg bygger på partnerskap.

Partnerskap med allierade urfolk runt om i Amazonas och med alla de som stödjer och står bakom vårt viktiga arbete. Det som gör Amazon Watch unika och effektiva är den djupa anknytning och respekt som vi har för alla de som kämpar vid fronten för att skydda Amazonas regnskog och i förlängningen vårt globala klimat.

Precis som urfolksledaren Patricia Gualinga uttryckte, så är det just nu avgörande att urfolkens röster förstärks eftersom Amazonas är i stor fara. Titta gärna på hennes film nedan:

Vi är mycket stolta över allt som vi hittills åstadkommit med ditt stöd och partnerskap! Bara de senaste veckorna har vi:

  • Tagit en stor delegation av Achuar- och Wampiledare till aktieägarmötet för chilenska oljeföretaget GeoPark. De kommer att träffa Vd:n och kräva att företaget helt och hållet drar sig tillbaka från deras territorier.

  • Lanserat en ny rapport tillsammans med Brasiliens Nationella Urfolksrörelse, MNI, som avslöjar internationella företags finansiering av Bolsonaros attacker mot Amazonas och urfolksrättigheter. Se rapport här: Complicity in Destruction II (PDF)

  • Genererat internationella påtryckningar på Ecuadors regering som hjälpte till att tvinga dem att drastiskt minska antalet oljeblock som kan säljas, samt att erkänna att landet saknar en legitim process för att erhålla urfolkens samtycke.

Vi har gjort mycket på kort tid och mycket mer finns att göra, men vi behöver ditt stöd för att fortsätta vårt arbete mot alla de multinationella företag som vill tjäna pengar på att skövla Amazonas, och kränka urfolkens mänskliga rättigheter.

Vi uppskattar alla gåvor vi kan få. Tack.