Tusentals urfolkskvinnor marscherar för sina rättigheter

I veckan marscherade tusentals urfolkskvinnor för sina rättigheter i Brasilien! Kvinnorna mobiliserade för regnskogen, urfolksrättigheter och deras rätt till hälsa under temat ”Territory: our body, our spirit”. Marschen arrangerades i samband med ett första forum för urfolkskvinnor i syfte att uppmärksamma urfolkskvinnors ansträngningar och viktiga frågor för att garantera sina mänskliga rättigheter och rädda regnskogen.

Foto: Midia India

Foto: Midia India

För första gången i historien kommer urfolkskvinnomarschen att föra samman mer än 100 olika urfolk i Brasilia med mer är 2000 deltagare. Detta är en rörelse som inte bara är symboliskt viktigt, utan också historiskt och politiskt. När de försöker ta ifrån oss våra rättigheter räcker det inte bara att försvara våra territorier. Vi måste också ockupera platser utanför våra byar, så som institutioner och politisk representativitet.

Vi uppmanar det internationella samhället att stödja oss och att förstärka våra röster i kampen mot dagens legislativa folkmord, då vår egna regering auktoriserar slakten av urfolk. Detta är också ett tillfälle att stämma in med oss och förkasta denna regerings miljömord, eftersom mördandet av Moder Jord är vår gemensamma angelägenhet.”

– Célia Xacriabá, APIB

Foto: Midia India

Foto: Midia India

Kränkningarna som dagens Brasilien hotas av kräver omedelbar reaktion och motaktion för att inte få särskilt skadegörande effekter för kvinnor och deras individuella och kollektiva rättigheter.  De marscherande kvinnorna hade kommit från 100 olika urfolksnationer och från hela Brasilien för sitt gemensamma syfte och tågade längst Brasílias gator med sång, dans och slagord. Amazon Watch var på plats och dokumenterade marschen och mobiliseringen. Efter marschen gick flera urfolksledare in i kongressen och höll tal.

Ända sen Bolsonaro sa att det inte skulle avgränsas en centimeter mer mark till urfolken har vi marscherat för att med detta löfte förklarade han krig inte bara med urfolk utan också mot urfolkskvinnor,” sade Sônia Guajarara, APIB, till Brasiliens kongress. ”Denna totalt auktoritära och konservativa regering vill radera och exploatera våra territorier och förnekar våran rätt till existens.

Foto: Midia India

Foto: Midia India

 På måndagen ockuperade dessutom hundratals urfolkskvinnor Brasiliens myndighet för urfolkshälsa (Special Secretariat of Indigenous Health, SESAI) och krävde att myndighetschefen Silvia Nobre ska avgå eftersom hon leder Bolsonaroregimens insatser att avveckla hälso- och sjukvårdssystemet för urfolk. Protesten avslutades efter nästan 10 timmar när hälsominister Luiz Henrique Mandetta gick med på att tala med några av urfolksledarna. Kravet på hälso- och sjukvård för urfolkssamhällen är en hörnpelare för rörelsen och byggde momentum för den efterföljande marschen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Medan Bolsonaro och den brasilianska regeringen försöker avveckla fundamentala urfolksrättigheter och öppna upp urfolkens territorier för förstörelse möter han rungande motstånd från en rörelse ledd av kvinnor som bäst förstår vikten av att försvara rättigheter och territorier för Moder Jords hälsa och framtida generationer. Denna veckans kvinnomobilisering är ett kritiskt steg framåt för att förankra effektiv opposition mot attackerna från Bolsonaros regim. Det internationella samhället har en moralisk plikt att stödja dessa urfolksvinnor och Earth Defenders som försvarar sina rättigheter, liv och Amazonas regnskog för vår gemensamma vinst.

– Leila Salazar-López, Amazon Watch