Amazonasbränderna - uppdatering

Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Bränderna härjar fortfarande i Amazonas trots att ett intensivare släckningsarbete har påbörjats. Den globala uppmärksamheten har gjort Amazonasbränderna till ett internationellt fenomen som skapat stort engagemang och debatt. Människor i hela världen har engagerat sig och demonstrerat på gator, torg och utanför brasiliens ambassader.

Världens regeringar har tvingats ta ställning till bränderna och Amazonas bevarande vilket gjort tragedin till även en politisk fråga. Amazon Watch har uttalat sig vid ett flertal tillfällen i media om bränderna, de bakomliggande orsakerna och det långsiktiga arbete som behövs för att förhindra framtida förstöring av regnskogen.

Misstänker miljöorganisationer

Brasiliens president Bolsonaro förnekade länge allvaret men uttalade sig tillslut om bränderna och hävdade, utan att kunna styrka sin misstanke, att ”allt indikerar att icke-statliga organisationer skulle till Amazonas för att sätta eld på skogen.” Han har även påstått att Brasilien inte har tillräckliga resurser för att bekämpa bränderna men nekar senare finansiellt stöd från G7-länderna. Bolsonaro var tillslut tvungen att erkänna allvaret av bränderna efter enorma nationella och internationella protester.

I ett tv-sänt tal till nationen beordrade Bolsonaro militären att skickas in till branddrabbade områden och lovade nolltolerans mot illegal avverkning i Amazonas, något som knappast känns trovärdigt men tanke på hans agerande sedan presidentvalet.

G7-mötet

G7-mötet hölls i Biarritz, Frankrike, mellan 24 och 26 augusti. G7-mötet är en sammankomst där 7 av världens största ekonomier samlas för att diskutera olika ämnen och policys. Frankrikes president Macron uttalade sig om vikten av att se bränderna i Amazonas som en internationell kris som måste diskuteras på mötet.

Resultatet blev ett erbjudande om 20 miljoner dollar till drabbade länder för att stödja släckningsarbetet och etablera en långsiktig plan för återplantering. Dessutom föreslås att en bredare strategi ska diskuteras på det kommande FN-mötet i New York nästa månad. 

Bolsonaro avvisade erbjudandet och menar att det hela osar kolonialism och imperialism. Via sin chief of staff meddelade Bolsonaro att pengarna bättre kan användas till att återplantera skogar i Europa. Även miljöorganisationer har kritiserat erbjudandet men då i termer om att det faktiskt handlar om för lite pengar för att en effektiv strategi ska kunna finansieras.

Amazon Watch uttalade sig om mötet och uppmanar till delat ansvarstagande för bränderna:

Eftersom de härjande bränderna fick G7-ledarna att, med all rätt, få upp ögonen för Amazonas, måste vi försäkra en långsiktig och global respons som fortskrider när rubrikerna tystnat.

Brasiliens president Jair Bolsonaro måste ta direkt och omfattande åtgärder, inte bara för att släcka bränderna utan också för att adressera orsakerna till denna miljökatastrof: tillbakadragningar av skyddet för miljö- och urfolksrättigheter och vårdslösheten hos den vinstdrivna lantbruksnäringsindustrin.

Bördan faller inte endast på den brasilianska regeringen. Vi är alla globala medborgare på vår gemensamma planet och måste dela på ansvaret för dess bevarande. Därför måste amerikanska och europeiska företag ta ansvar för sin medskyldighet i denna tragedi eftersom de uppmuntrar och finansierar skogsskövlingen i Brasilien. Vi måste fortsätta pressa Brasiliens regering att säkra skyddet för Amazonas och dess urfolk, som står på frontlinjen och försvarar regnskogen, och var och en blicka inåt och göra vad vi kan för att skydda våra regnskogar och planet för kommande generationer.”

Christian Poirier – Programdirektör Amazon Watch

Frankrikes och Brasiliens presidenter verkar nu ha en pågående fejd angående varandras uttalanden. Bolsonaro kan tänka sig att diskutera G7-bidraget bara om Macron ber om ursäkt för sina kommentarer om att blockera EU-Mercosur handelsavtalet på grund av Bolsonaros bristande trovärdighet gällande miljöskydd. Bolsonaro ska efteråt ha hånat Macrons frus utseende i en kommentar på Facebook. Macron uttalade sig om påhoppet och sa att han tror att Brasiliens kvinnor känner viss skam över att deras president beter sig såhär. Trots makthavarnas personpåhopp har tjänstemän i de branddrabbade regionerna öppnat upp för att diskutera bistånd direkt med andra länder och Bolsonaros regering verkar kluvna i hur situationen bäst ska hanteras.

Urfolken

Branden har blivit Bolsonaros största politiska kris sedan hans tillträde och hur händelsen hanteras i den närmsta framtiden kommer spela roll i många internationella relationer. Problemet är dock inte bara att det brinner utan också varför det brinner och varför så lite gjorts för att förhindra förstörelsen av Amazonas. Urfolken måste vara centrala i diskussionerna om hur vi bäst skyddar Amazonas eftersom de är dess bästa försvarare och förvaltare. Uppståndelsen kring Amazonasbränderna har visat hur kraftfulla vi kan vara när vi står starka tillsammans och kräver att makthavarna lyssnar!

Demonstrera med oss den 7 september: Manifestation för Amazonas