Urfolksledare brutalt mördad i Brasilien

Urfolksledaren Emyra Waiãpi har hittats knivhuggen till döds i samband med en landinvasion på Waiãpimark i Brasilien. Dussintals gruvarbetare ska ha invaderat ett Waiãpisamhälle och tvingat invånarna att fly från sin by efter mordet på deras ledare. Urfolket har uppmanat lokala och nationella myndigheter att ta situationen på största allvar då spänningarna mellan urfolk och gruvarbetare eskalerat sedan president Bolsonaros tillträde, och hotar att sluta i ett blodbad.

Foto: AFP Contributor/AFP/Getty Images

Foto: AFP Contributor/AFP/Getty Images

Händelsen uppdagades också av oppositionssenatorn Randolfe Rodrigues som mottagit flera nödanrop från Waiãpi sedan mordet. Konflikten riskerar att upptrappas om urfolken återvänder för att försvara sitt territorium och gruvarbetarna bestämmer sig för att använda de tunga vapen de hade med sig vid invasionen. Waiãpiledaren Jawaruna Waiãpi sa i sitt meddelande till senatorn;

Vi är i fara. Ni måste skicka hit armén och stoppa dem.

Federal polis och specialstyrkor har tagit sig till området för att utreda händelsen. Landets president Bolsonaro har dock redan ifrågasatt vittnesmålen och hävdat att ”det inte finns starka indikationer på att denna indian blev mördad där”.

Bolsonaro har under sina sju månader som president jobbat för att urfolksterritorier, specifikt skyddade i landets konstitution, ska öppnas upp för exploatering och ekonomisk vinst. Gruv-, timmer- och lantbruksnäringsarbetare har med stort självförtroende gjort fler aggressiva landinvasioner än någonsin tidigare efter Bolonaros uppmuntran och sedan hans tillträde har illegal skogsskövling och våld mot urfolken ökat enormt.

FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, uttalade sig om händelsen och uppmanar Brasiliens regering att agera snabbt och bestämt för att stoppa landinvasionerna och säkra urfolkens kollektiva rättigheter till sin mark. Hon säger också att mordet i sig är mycket tragiskt och kan ses som ett symptom av det växande problemet med intrång på skyddade territorier. Enligt högkommissionären kan Brasiliens föreslagna policy att öppna upp Amazonas leda till hot, våld och dödande. Hon uppmanar Brasilien att tänka om och försäkra att mordet på Emyra Waiãpi inte tyder på en ny våg av våld ämnat att skrämma bort urfolken från sina hem.

Foto: Rede de Cooperação Amazônica (RCA)

Foto: Rede de Cooperação Amazônica (RCA)

Även Amazon Watch har uttryckt sig om händelsen i ett pressmeddelande.

President Bolsonaro har blod på sina händer. Hans regims vårdslösa policys och hänsynslösa försummande av hotade skogssamhällen är direkt sammanlänkade med ökningen av den våldsamma kriminalitet som sporrade mordet på Emyra Waiãpi.

Detta brutala fall måste förstås som en del av Bolsonaros växande angrepp på Amazonas och dess folk. Hans upprepade uppmaningar att legalisera högst destruktiv ’wildcat’-gruvdrift på urfolksterritorier har uppmuntrat lokala maffior att invadera skyddade områden utan påföljder och med dödliga konsekvenser.

Amazon Watch och våra allierade i Brasilien och runt om i världen uppmanar Bolsonaro-administrationen att respektera urfolkens rätt till territorium och självbestämmande så som definierat i Brasiliens konstitution. I ljuset av dessa händelser hoppas vi på en snabb och avgörande utredning som ställer Emyra Waiãpis mördare inför rätta, och som driver illegala gruvarbetare bort från Waiãpi-mark.

- Christian Poirier – Programdirektör