Rättighetsaktivist mördad i Brasilien

I veckan mördades Maxciel Pereira dos Santos, en urfolksförsvarare som länge arbetat för Brasiliens nationella urfolksmyndighet, FUNAI. Han sköts med två skott i huvudet på öppen gata i Amazonasstaden Tabatinga, som ligger i närheten av det område där han länge arbetat med urfolksrättigheter. Fackförbundet som representerar FUNAI-arbetare, INA, menar att mordet motiverades av Santos betydande roll i arbetet mot landinvasioner på urfolkens mark av gruvbrytare, timmerföretag och jägare.

Foto: Acervo/Funai

Foto: Acervo/Funai

Santos arbetade på FUNAI i 12 år, bland annat i Vale do Javari-reservatet i närheten av Tabatinga som är hem till cirka 6,000 urfolk och ungefär 16 urfolkssamhällen som lever i frivillig isolering från omvärlden. FUNAI är den myndighet som ansvarar för urfolksfrågor och har länge fått kämpa mot budgetnedskärningar och policyändringar.

FUNAI har nyligen försvagats avsevärt av Bolsonaros regering, bland annat genom tillsättandet av en federal polis med starka förbindelser till lantbruksnäringen som chef för myndigheten. Man har dessutom beskurit budgeten för den myndighet som ansvarar för skydd av regnskogen med 25% och skogsbrandförebyggande med 23% sedan Bolsonaros tillträde i januari i år. Under samma period har antalet böter som utfärdats för miljöbrott sjunkit med 29% och böternas totala värde sjönk med 43%. Siffrorna är ett symptom på Bolsonaros uttalanden och policys som haft stor genomslagskraft bland de som vill exploatera regnskogen.

Brasilien är redan ett av de farligaste länderna i världen att vara förespråkare för miljöskydd och/eller urfolksrättigheter i. Enligt organisationen Global Witness mördades 57 aktivister i Brasilien 2017 vilket utgjorde en fjärdedel av alla relaterade mord globalt. Fackförbundet INA uppmanar regeringen att visa att Brasilien ”inte längre tolererar våld mot de som engagerar sig, inom lagens ramar, för att skydda och främja urfolksrättigheter.”.