Händelserik FN-vecka

Mycket har hänt de senaste dagarna i New York. FN har hållit toppmöten för klimatlösningar, Greta Thunberg har fått globalt genomslag och Bolsonaro har kränkt urfolken inför hela FN:s generalförsamling. Amazon Watch är på plats för att förstärka urfolkens röster, solidarisera med dem och stå upp för en hållbar framtid.

Foto: REUTERS/Luckas Jackson

Foto: REUTERS/Luckas Jackson

Action Climate Summit

Få har missat Greta Thunbergs kraftfulla tal med slagorden ”How Dare You.” Hon har hyllats och hånats för sitt engagemang men står stark tillsammans med hundratusentals unga runt om i världen. Greta inledde det stora klimatmötet den 23 augusti tillsammans med FN:s genralsekrteterare António Guterres, där bland annat ”nio gröna spår” diskuterades. Varken Bolsonaro eller Trump medverkade dock på mötet.

Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Greta och 15 andra barn lämnade efter mötet in en officiell klagan som hävdar kränkning av deras mänskliga rättigheter i Barnkonventionen på grund av klimatkrisen. Klagan håller de fem nationer med mest utsläpp (av de som ratificerat Barnkonventionen och tilläggsprotokollet som ger barn klagorätt till FN:s barnrättskommitté) ansvariga för att ha misslyckats vidta tillräckliga åtgärder för att stoppa klimatkrisen.

Flera klimatstrejker och manifestationer har ägt rum i samband med FN:s aktiviteter och Amazon Watch är på plats för att förstärka urfolkens röster, sätta press på företag och finansinstitut som förstör Amazonas och visa solidaritet med klimat- och rättighetsaktivister. Vi deltar i en hel del evenemang i New York, se lista här: Evenemang i New York

Även i Sverige deltar Amazon Watch i klimatveckan! Onsdag 25 augusti kommer vi finnas i Uppsala på Agera för Amazonas – Solidarisera med Urfolk och på fredag 27 augusti deltar vi i Fridays For Futures stora klimatstrejk i Stockholm.

Bolsonaro UN3.jpg

Bolsonaros tal till generalförsamlingen

Brasiliens regering inkluderar en urfolkskvinna i sin delegation till FN:s generalförsamling, i ett förmodat försök att stilla den internationella kritiken kring Bolsonaros inställning till urfolk. Kvinnan i fråga är dock inte representativ för urfolken i Brasilien och yttrar sig ofta nedsättande om urfolk på sociala medier. Hon är ett sällsynt exempel på urfolk som stödjer Bolonaros politik och framtidsvision. För att upplysa omvärlden om Bolsonaros missvisande sällskap har 16 Xingu-hövdingar författat ett brev som förklarar att urfolkskvinnan inte representerar eller talar för dem. Läs brevet här: Länk

Som väntat var Bolsonaros tal till generalförsamlingen fyllt med lögner och attacker mot urfolken. Han anklagade media för att ha publicerat alarmistiska lögner angående bränderna och att urfolksledare blivit ”manipulerade av utländska regeringar” för egen vinning. Amazonas ”håller inte på att förstöras och slukas inte av eld” hävdar Bolsonaro, trots övertygande bevis på motsatsen. Han påstår att urfolken hade dragit stor nytta av att utvinna värdefulla råvaror från marken dom lever på istället för att leva som ”grottmänniskor” – något som de tvingas till av bland annat icke-statliga organisationer enligt Bolsonaro.

skynews-bolsonaro-jair_4785300.jpg

Brasiliens urfolk och Amazon Watch har givetvis kommenterat på Bolsonaros uttalanden. Brasiliens nationella urfolksassociation, APIB, höll en livesänd presskonferens där de diskuterade talet:

Idag var en fruktansvärd dag för Brasilien. För alla urfolk i Brasilien och runt om i världen.”

Bolsonaro liknade oss vid djur från grottor och var respektlös mot den hedrade ledaren Hövding Roani, som är nominerad till Nobels fredspris.”

Han visade att han är ett hot mot urfolk och miljön, och han är en megafon för lantbruksnäringsindustrin. Men vi är här för att säga att vi inte är rädda för Bolsonaros regering.”

När han tar med sig en urfolkskvinna i huvudbonad visar det hur cynisk han och hans positioner är.”

Om det finns något upphöjande från idag, är det att vi inte är ensamma. Andra urfolk och folk från hela världen, står med oss.”

Foto: Mídia Índia

Foto: Mídia Índia

Christian Poirier, Programdirektör på Amazon Watch, utfärdade följande pressmeddelande angående talet:

Bolsonaros tal är upprörande, odemokratiskt, rasistisk och djupt våldsamt mot Brasiliens urfolk och den stora urfolksledaren Raoni, internationellt erkänd för sitt bidrag till Amazonas bevarande. Idag fortsätter Amazonas att brinna och kan snart komma att nå en irreversibel brytbunkt på grund av Bolsonaros medskyldighet i miljöbrott. Ska vi nu stå passiva när våld exploderar mot Brasiliens urfolk, medan deras territorier blir plundrade och förstörda? Bolsonaro måste hållas ansvarig för Amazonas förstörelse och brutaliseringen mot urfolk som pågår i dagens Brasilien.

Regeringar och företag runt om i världen uppmuntrar Bolsonaros farliga policys när de ingår handelsavtal med hans regering eller investerar i lantbruksnäringsföretagen bakom Amazonas förstörelse. Bränderna som härjar i Amazonas har startats av politiska och ekonomiska aktörer. Det enda sättet att stoppa dem är genom att sätta press på Brasiliens regering via pengar och marknad – genom att avfärda handelsavtal såsom EU-Mercosur avtalet, som Österrike har gjort, och genom att tvinga företag och Wall Street-jättar som BlackRock att stå upp mot hans brutala regim.”