500 jaguarer har fallit offer för bränderna i Amazonas

Vildkattsorganisationen Panthera uppskattar att 500 jaguarer dött eller blivit hemlösa till följd av bränderna i Amazonas. Enligt organisationens regionala direktör för Sydamerika, Dr. Esteban Payan, kommer antalet drabbade jaguarer antagligen att stiga fram till dess att regnet kommer.

Foto: Karl-Olof Bergman, styrelseledamot Amazon Watch Sverige

Foto: Karl-Olof Bergman, styrelseledamot Amazon Watch Sverige

Uppskattningen gäller jaguarpopulationen i Brasilien och Belize som uppgår till 2.5 jaguarer per 100 kvadratkilometer och baseras på hur mycket skog som brunnit. Bränderna är, som vi vet, orsakade av mänskliga aktivitet och utgör ett stort hot mot de djur som bor i regnskogen, inklusive flera arter som vi troligen inte ens har upptäckt ännu.

Bränderna härjar fortfarande och sprids snabbt. Jaguaren har redan förlorat nästan 40% av dess levnadsområde på grund av bränderna och skogsskövlingen. De djur som överlever bränderna står inför stora utmaningar då omständigheterna även innebär minskat utbud av byte för jaguaren, samt att konflikter kan uppstå jaguarer emellan eftersom de tvingas leva närmare varandra.

Foto: Karl-Olof Bergman, styrelseledamot Amazon Watch Sverige

Foto: Karl-Olof Bergman, styrelseledamot Amazon Watch Sverige

Regnskogens mångfald är oöverträffad och huserar 10% av världens kända arter. Alla dessa arter kan påverkas enormt om bränderna får fortsätta härja. Jaguaren är bara en av de många arter som hotas av Amazonas förstörelse. Floran, faunan och urfolken som lever i harmoni med dessa måste skyddas från kortsiktiga ekonomiska intressen.

Vår vision om ett Amazonas där urfolkens territorier och mänskliga rättigheter respekteras gynnar också djurriket och jaguaren. Stöd vårt viktiga arbete – skänk en gåva. Tack!