Vi måste stå starka tillsammans med urfolken för att skydda Amazonas

Världens uppmärksamhet har riktats mot de hemska Amazonasbränderna i Brasilien och Bolivia och många har undrat vad de kan göra för att hjälpa.

Att fortsätta att sprida medvetenhet, inte bara om bränderna utan även om skogsskövlingen och dess orsaker, är vitalt för att effektivt ta tag i problemet. Alla måste känna till Bolsonaros destruktiva policys och hur lantbruksnäringen tjänar på att förstöra regnskogen. Vi måste utbilda och motivera människor att agera i försvar av urfolkens rättigheter och sätta press på regeringar och företag som tjänar på förstörelsen av Amazonas.

Denna korta video, som lanserades i samband med Klimatveckan, är en ansträngning för att bredda förståelsen för vad som händer i Amazonas och vad vi som ett globalt samhälle kan göra åt det. Tiden håller på att rinna ut för Amazonas, som närmar sig en oåterkallelig brytningspunkt. När många skriver under uppropet för att skydda Amazonas växer sig rörelsen starkare.

Precis som videon förklarar är Amazonas viktig för ett stabilt globalt klimat, men bränder och skogsskövling hotar hela dess existens. Det är upp till var och en av oss att göra vad vi kan för att skydda regnskogen. Urfolken är regnskogens bästa beskyddare och de ber om vårt stöd för att kunna bevara sina hem och Amazonas.

Tack till alla kreatörer som gjort denna video möjlig: Lance Bass, Nahko Bear, Ed Begley Jr., Emmanuelle Chriqui, Cary Elwes, Mia Maestro, Wendie Malick, Esai Morales, Leilani Munter, Mikey Murphy, Carter Oosterhouse, Madisyn Shipman, Amy Smart, Brittani Louise Taylor, Leonor Varela, John Quigley och Madeline Zima.

Leila Salazar-López,  Ed Begley, Jr. , Atossa Soltani,  Wendie Malik , och John Quigley

Leila Salazar-López, Ed Begley, Jr., Atossa Soltani, Wendie Malik, och John Quigley

Wendie Malik  och Leila Salazar-López

Wendie Malik och Leila Salazar-López

Atossa Soltani,  Cary Elwes , och Leila Salazar-López

Atossa Soltani, Cary Elwes, och Leila Salazar-López