Ecuador

Kraft till beskyddarna i Ecuador

Runt om i Amazonas ökar urfolken sina ansträngningar för att skydda regnskogen och deras rättigheter från utvinningsindustrin, lantbruksnäringen och andra industriella hot. För att göra detta måste de kunna kommunicera effektivt med omvärlden från sina avlägsna samhällen, ha tillgång till elektricitet samt implementera hållbara lösningar för hantering och skydd av territorierna. Amazon Watch hjälpte nyligen tre Kichwasamhällen att föregå med gott exempel för fossilbränsleindustrin genom att installera naturvänlig och förnyelsebar energi!

Chevrons juridiska taktiker fördöms av Amnesty och Greenpeace

Kampen mot Chevron fortsätter. Efter årtionden av juridisk strid mot företaget som förorenat Amazonas med giftigt avfall kräver nu ett flertal ledande människorätts- och miljöorganisationer, bland annat Amnesty International och Greenpeace, att justitiedepartementet i USA utreder Chevrons korrupta taktiker. Om Chevrons mål är att tysta sina kritiker, har dom bara lyckats skapa motsatt resultat!

Ecuadors jakt efter olja

Tidigare i år höll Ecuadors president Lenin Moreno årets första nationella TV-uttalande. Lyssnare som hoppades på goda nyheter fick istället ett tillkännagivande av ytterligare en korruptionsskandal. President Moreno, stödd av FN, genomförde en granskning som hittills har sänt en vicepresident till fängelse och visat på involvering av 317 före detta regeringstjänstemän. Granskningen visade även att drygt hälften av de 5 miljarder dollar som staten betalat för olje-relaterade infrastrukturprojekt det senaste årtiondet har försvunnit. Förutom det faktum att stora mängder pengar har försvunnit har dessutom stora delar av arbetet inte gjorts korrekt eller inte alls.

Jordens försvarare riskerar liv och lem för att skydda Amazonas regnskog

I år på World Rainforest Day hedrar vi jordens försvarare, urfolken, som riskerar liv och lem varje dag. Ecuador är en i synnerhet farlig plats för jordens försvarare. Förutom kriminalisering och ogrundade kriminella anklagelser som används för att tysta ner oliktänkande blir allt fler hotade och utsatta för fysiskt våld. Men de låter sig inte tystas, och vi fortsätter att ge dem vårt fulla stöd. Läs vidare för att följa två av dessa fall.

Kvinnlig urfolksledare hotad till livet

Tidigt på fredag morgon, den 5 jaunari i år, attackerades Patricia Gualingas hem med stenar. Fönster krossades och förövaren skrek upprepade dödshot mot henne. Patricia tillhör Kichwafolket [från Sarayaku i den del av Amazonas som tillhör Ecuador] och har kämpat för att skydda hennes förfäders områden i Amazonas från industriell utvinning i många år.  Hon är erkänd både nationellt och internationellt som en viktig försvarare av urfolkens rättigheter, och som en eldsjäl i kampen mot oljebolagen.

Skydda beskyddarna

När det kommer till att beskydda Amazonas regnskog och livet som finns där, finns det mycket motstånd utifrån. I Ecuador är detta ingenting nytt där för närvarande 197 ledare för diverse olika urfolksgrupper nu utreds som kriminella. Varför?

För att de kämpar för sin rätt att skydda sin mark. I maj i år reste sig allierande för både miljö och mänskliga rättigheter, och krävde, inför den nye presidenten, amnesti och benådan. Ledare som personligen stått upp emot destruktiva gruv– och oljeborrningsprojekt samt mot inskränkningen av sina medfödda rättigheter. 

Att be om benådan eller förlåtelse är ingenting som de som rättfärdigat kan kalla Amazonas för sina hem skall behöva göra. Inte heller ska de kriminaliseras eller hamna i häkte för att de höjer rösten emot en uppenbart överlägsen motståndare.

Detta är helt sinnesjukt, och ett klart brott mot männskliga rättigheter och yttrandefriheten.

Den Ecuadorianska rörelsen Amnistía Primero (Amnesty First) reste under ett par veckor runt om i landet för en namninsamling. Amazon Watch har här hjälp till att samla in stöd och solidaritet från internationella supporters att stå bakom rörelsen i kampen om sin självklara rätt att värna om Amazonas. Ett gensvar vi fick i tusentals. 

Den slutliga responsen från presidenten var att se över utredningarna. En liten seger för det enorma jobb som läggs ned för att dessa 197 människor skall få amnesti. En liten seger som ändå kan ses som en milstolpe i arbetet att förgöra kriminaliseringen av ursprungsbefolkningens protester i Ecuador. De har inte gjort något annat än att protestera utan våld för att skydda regnskogen och sina hem.

En ännu större seger var det internationella gensvar Amazon Watch fick. Tack vare alla medlemmar och givare som stöttar oss i arbetet vi gör. 

Hjälp oss skydda beskyddarna!

amnistía primero

"We are not asking for forgiveness.

We are asking for justice and freedom for our people."