Achuar

En dålig talisman

En talisman är ett föremål som anses ha förmåga skänka ägaren lycka och osårbarhet, men för Achuar folket betyder det ordet förtryck av deras rättigheter och förstörelse av deras hem.

Det kanadensiska oljebolaget Talisman Energy investerade i Block 64 tillsammans med USA-baserade Occidental Petroleum (Oxy), och från och med 2011 äger de 50% av block 64 och 70% av Block 101. Dessa två block omfattar ca 4 miljoner tunnland (1,7 miljoner hektar) av orörd tropisk regnskog.

amazonas

Amazonasflodens vatten rinner längs gränsen mellan Peru och Ecuador och är en av de platserna på jorden med mest biologisk mångfald. Denna avlägsna region, som tar ca en vecka att åka till med buss, från huvudstaden Lima, är hem till över 11 000 av urfolket Achuar. Som deras förfäder har gjort före dem, jagar, odlar och fiskar de i floderna Corrientes, Pastazas, och Moronas. 

Områden väster om Corrientes, Pastaza och Morona har tills nyligen varit fria från oljeborrning. Dock började Talisman Energy införa prospekteringsborrningar i Block 64 mitt i Achuar's fäderneärvda territorium, trots ihärdigt motstånd.

"Vi har sett med egna ögon hur företaget har arbetat här de senaste tio åren. Nu är floderna helt förorenade, marken är förorenad, luften är förorenad och skogen med." säger Pitiur Unti Saant, ledare och en av de äldre från Unkum som bott precis bredvid Talisman's oljeplattform.

achuar

Idag hotas Achuar's sätt att leva och överleva av internationella oljebolag som vill borra i området.

Pastaza och Moronas avrinningsområden har ockuperats av Achuar i många generationer. Vattendrag, jaktmarker, gamla byggnader, heliga vattenfall och gravplatser berättar alla en historia och ansluter Achuar till sina förfäder. Achuar's territorium tillhandahåller allt de behöver: medicinalväxter, takläggningspalmer, blåsrör för jakt, floder fulla av fisk och andliga platser där de söker sin vision.

Den peruanska staten har erkänt Achuar's markrättigheter med titeln "Native Community", men dessa täcker endast en tredjedel av deras förfäders land.

Under de senaste sex åren har Achuar dokumenterat och kartlagt allt viktig mark för dem i ett stort område på över 2,5 miljoner tunnland som delas upp i över 40 samhällen.

Visionen för deras territorium återspeglar särskild anknytning till deras förfäders hemland. Achuar's andliga tro dikterar att de har levt i dessa områden sedan tidernas begynnelse. Bland Achuar finns en djup respekt för andarna av skogen och dess djur. Deras sätt att leva kan bäst beskrivas som en harmoni mellan dessa människor och deras omgivning. Denna koppling till landet driver Achuar's motstånd mot oljeverksamhet.

Historia av förstörelse i angränsande avrinningsområden är ett tydligt tecken på vad Achuar har som står på spel om de tillåter oljebolagen att arbeta i deras territorier. Achuar motsätter sig all oljeutveckling och kommer att kämpa tills sista man för att skydda vad de anser är heligt.

Oljefälten i östra delen av Achuar's territorium, på floden Corrientes, har borrat sedan 1970-talet, först genom USA-baserade Occidental Petroleum (Oxy) och nu av argentinska Pluspetrol.

olja

I över tre decennier minskade Oxy på kostnaderna genom att dumpa nio miljarder liter spillvatten direkt i floderna i stället för injicera dem. Spillvatten innehåller mycket giftiga ämnen såsom barium, bly och arsenik och tillsammans med hundratals pågående oljeutsläpp har de förstört jakt - och fiskeområden och gav Achuar allvarliga hälsoproblem.

Både vuxna och barn har visat positiva testresultat för farligt höga blynivåer i blodet, och lokalbefolkningen berättar otaliga berättelser om oförklarliga sjukdomar, tumörer, hudsjukdomar och missfall orsakade av oljeexponering. Fisk och lokalt vilt är inte längre lämpligt för konsumtion då de är fyllda med föroreningar, och jorden som Achuar är beroende av, går inte längre att odla grödor i. Som svar på detta har Achuar, genom fredliga medel, tvingat Pluspetrol att åter injicera spillvattnet och lämnat in en grupptalan mot Occidental Petroleum, USA.

Med tanke på riskerna för oljeborrning i hjärtat av deras territorium, ger de flesta Achuar inom Block 64 orubbliga motstånd mot ny oljeaktivitet. Mellan 2008 och 2012 åkte Achuar's ledare vid flera tillfällen ifrån sina samhällen djupt inne i regnskogen till Talisman Energy's Årsmöte för aktieägarna vid huvudkontoret i Calgary, Kanada, för att kräva att Talisman Energy respekterar Achuar'srättigheter och omedelbart dra sig ur. De reste även till Lima för att formellt be den peruanska regeringen att respektera sitt självbestämmande, inklusive ett rättsligt erkännande av deras förfäders territorium, begära ogiltigförklaring av existerande oljeblock och en statlig garanti av hindrad framtid oljeborrning i området.

Talisman Energy hävdar att de drivs med samtycke av en handfull samhällen vilka, enligt dem, var de enda som direkt berörs av deras oljeverksamhet. Achuar hävdade att borra i deras territorium påverkar viktiga jaktmarker, vattenresurser och heliga mark som är viktiga för välbefinnandet för alla Achuar-samhällen, så vidare aktiviteter kan alltså inte fortsätta utan samtycke av alla Achuar-samhällen.

Achuar väckte åtal mot Talisman Energy då de skickat in en grupp beväpnade för-oljesamhällsmedlemmar att konfrontera demonstranter vid en borrplattform i maj 2009 vilket nästan ledde till en våldsam konflikt.

 

En seger för Amazonas:

Talisman Energy drar sig tillbaka

Efter många år av flitig motstånd, vann Achuar en enorm seger i kampen för att försvara sina rättigheter och territorier. I september 2012 meddelade Talisman Energy sitt beslut att upphöra med oljeprospekteringsaktiviteter i den peruanska Amazonas och att lämna landet efter slutförandet av pågående affärstransaktioner. Detta blir det femte företaget att dra sig ur mycket det kontroversiella Block 64.

Aktivist och   skådespelerskan Daryl Hannah hjälpte till att få denna kampen in i media.

Aktivist och skådespelerskan Daryl Hannah hjälpte till att få denna kampen in i media.

Achuar's inspirerande insatser för att försvara sin territorium, med stöd från organisationer som Amazon Watch, har informerat utvinningsindustrier över hela världen att Achuar kommer att fortsätta att motstå olja, gruvdrift och avverkningsföretag som hotar deras territorier och kulturella överlevnad.

Amazon Watch är stolta över att fortsätta att stödja Achuar i försvaret av deras regnskog och kampen är inte över. Nya oljeblock, skadliga utvecklingsprojekt, och det fruktansvärda arvet från Oxy's oljeförorening fortsätter att hota Achuar's sätt att leva. 

Stötta oss i vår kamp att försvara ett hem som riskerar att förstöras för gott. Vi är alla beroende av regnskogen.

 
 

Achuar och Jívaro folket

I sydöstra Ecuador, nära gränsen till Peru ligger hundratusentals tunnland regnskog som tillhör Achuar och Jívaro, två inhemska grupper som länge har jagat bort industriell - och naturlig resursutvinning och hot mot deras mark och sätt att leva. Dessa båda folk har historiskt varit bittra fiender, och fört strider mellan varandra om territorier, resurser och kulturtraditioner. Med ungefär 6000 och 40.000 människor i respektive stam, har Achuar och Jívaro nu förenats kring det kollektiva hotet oljeutvinning medför.

aw

Med fysiska protester, rättsliga åtgärder, och en internationell påtryckningskampanj, kunde Jívaro och Achuar hålla flera oljebolag från att borra på deras mark, samt avsätta regeringens plan att lansera en budrunda för ett dussintal nya oljeblock i deras områden. Men nu, efter en period av relativ tystnad från regeringen och ConocoPhillips verkar företaget sträva efter att komma tillbaka och regeringen planerar att åter erbjuda området i den nya budrundan.

achuar

Vi vill hjälpa på varje sätt vi kan. Tänk själv om någon kom och skulle förorena staden, byn, eller det samhälle du växt upp i. Tänk själv att inte ha någonting att säga till om på grund av brist på pengar eller hög politisk status. Dessa människor har ingetdera men strider ändå stolt för att deras marker inte skall förstöras.

Hjälp oss stödja deras kamp!

Stam i Peru kämpar mot oljebolagen

En inhemsk federation motsätter sig till en nyligen godkänd planering för oljeborrning i peruanska Amazonas. Nu blockerar dem fysiskt alla försök från oljebolagen att arbeta på deras marker. Ett farligt och riskfyllt uppdrag.

 
achuar
 

I början av december 2016 gav den peruanska regeringen klartecken för Santiago-baserade GeoPark Ltd. att producera olja i Block 64 tillsammans med det statligt ägda energibolaget Petroperu som sin s.k juniorpartner. Rörelsen är en del av Perus president Pedro Pablo Kuczynskis försök att "frigöra" misslyckade byråkratiska investeringar.

Men Jeremias Petsein, ordförande i det inhemska förbundet Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), menar att ledare för alla fyrtiofem Achuar-samhällen som lever i Block 64, är alla emot oljeborrningen och vill stoppa företag från att sätta sin fot i deras territorium.

Achuars förfäders land täcker ungefär två tredjedelar av oljeblock 64, men de flesta samhällen saknar formella landtitlar, menar Petsein.

"Vi har en frisk regnskog, fri från föroreningar, vilket är skälet till varför vi inte vill att oljebolag stampar in", säger han. Oljeföroreningar "är redan en realitet i andra ursprungs-befolkningar och orsakar människor sjukdom och förstör vårt sätt att leva."

Achuar har vänt sig till lokala domstolar för att ogiltigförklara Block 64 som sattes upp år 1995, liksom förra veckans godkännande av GeoPark plan för att driva arbetet. FENAP’s advokat Raquel Yrigoyen säger att båda åtgärderna är olagliga eftersom regeringen inte rådfrågat Achuar, vilket krävs enligt lag för ursprungsbefolkningens rättigheter.

Regeringen har inte svarat på förfrågningarna om en kommentar.

GeoPark säger att fokus för deras projekt i Block 64 ligger mellan bäckarna Situche och Anaso, där några samhällen från Shuar och Achuar–inte anslutna till FENAP – inte har gått emot oljeprospekteringen.

"GeopPark respekterar rätten för ursprungsbefolkningen och skulle inte sträva efter att utveckla olja i områden där lokalbefolkningen är emot borraktivitet", skriver bolaget i ett uttalande.

achuar

Peru är en av regionens snabbast växande ekonomier. Men det är överfullt med tvister om naturresurser som har urspårat miljarder i investeringar och orsakat mer än ett dussin döda i sammanstötningar med polisen under de senaste åren.

Petroperu, som i huvudsak transporterar och förädlar olja, har rapporterat ett tiotal läckor i sin pipeline i år.

Människor vill skydda sitt hem och sin natur.

Hjälp oss hjälpa dem.

Stöd oss i kampen för att få bort rätten att borra efter olja i Peruanska Amazonas!