Vi måste skydda och bevara regnskogen

En regnskog som mår bra är en av jordens bästa försvar mot klimatförändringar. Världens tropiska skogar, och Amazonas är den största av dessa, absorbera för närvarande cirka 20 procent av den koldioxid som produceras från förbränning av fossila bränslen.

En femtedel av allt sötvatten på planeten finns i Amazonas och det spelar en viktig funktion i regleringen av de globala och regionala klimatförändringarna. Vattenkondensering, avdunstning och transpiration över Amazonas är centrala drivkrafter för den globala atmosfärens cirkulation.

Människans klimatförändringar kan snart, om de tillåts fortsätta, orsaka att Amazonas släpper ut mer koldioxid i atmosfären än den absorberar.

Smutsig energiprojekt ligger bakom skogsskövlingen, föroreningarna och bristen på rättigheter för urfolken. Under årtionden har regeringar och företag byggt upp dussintals olje- och gasprojekt samt kraftverksdammar i hela regionen utan någon som helst åtanke för det känsliga ekosystemet som finns i regnskogen eller för de lokala människornas välbefinnande. 

Chevron har medvetet dumpat nästan 70 miljarder liter giftig olja i den ecuadoriska Amazonas. För mer om detta kolla in vår specialgjorda kampanjsajt (på engelska):  www.chevrontoxico.com

Chevron har medvetet dumpat nästan 70 miljarder liter giftig olja i den ecuadoriska Amazonas. För mer om detta kolla in vår specialgjorda kampanjsajt (på engelska): www.chevrontoxico.com

Olje och gasprojekt har resulterat i förlust av miljoner hektar skog. Oljan har öppnat vägen till okontrollerad skogskövling, boskapsuppfödning och kolonisering. Dessa projekt har också lämnat en våg av föroreningar från spill och systematisk dumpning av giftigt avfallsvatten. Massiva kraftverksdammar har översvämmat stora skogsområden, ändrat både hälsan och det naturliga flödet avhela flodsystem och ödelagt fiskbestånden och annat vattenburet liv som det lokala folket är beroende av för sin dagliga försörjning.

Att skydda Amazonas regnskog måste vara en central del av de globala ansträngningarna att stoppa klimatförändringen, samt att vi övergår till förnybar och ren energi.

För att kunna skydda regnskogen måste grunden vi står på vara rättigheter för regionens urfolk. Det är dessa människor som mest effektivt kan förvalta Amazonas.

Sedan 2009 har Amazon Watch arbetat aktivt med våra lokala samarbetspartners för att säkerställa att de har de verktyg som krävs för att effektivt delta i de klimatförhandlingar och klimatskyddsprojekt som just nu pågår, t ex att stoppa smutsiga energiprojekt, stoppa skövlingen av regnskogen samt arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen.