Sápmi

Även i Sverige har vi ett urfolk, och Amazon Watch står bakom alla urfolks kamp inte enbart de som finns i Amazonas (även om vårt fokus är där). Vi anser nämligen att det är viktigt för alla urfolk att alliera sig för tillsammans är de starkare.

Problemen Samerna möter med t ex gruvprojekt är precis samma problem som urfolken i Amazonas måste kämpa mot; internationella och nationella företag som inte tar hänsyn till varesig miljö eller mänskliga rättigheter. 

Mer information of Samer och Sápmi kommer snart.