Vårt uppdrag

Amazon Watch är en ideell organisation som grundades 1996 i syfte att skydda regnskogen och främja rättigheterna för urfolken som lever där. I Sverige har organisationen varit verksam sedan 2014.

Amazon Watch Sveriges främsta uppgift är att samla in mer resurser till det viktiga arbete som Amazon Watch utför internationellt, samt att utföra eget påverkningsarbete på nationell nivå.

Amazon Watch Sveriges internationella arbete utförs av vår internationella moderorganisation Amazon Watch som samarbetar med lokala organisationer i kampanjer för mänskliga rättigheter, företagens ansvarsskyldighet och bevarandet av Amazons ekosystem.

Världens regnskogar håller oss vid liv. De hjälper till att reglera det globala klimatet och är avgörande för att bibehålla jordens sköra balans. Amazonas regnskog är världens största tropiska regnskog som täcker ett område större än kontinentala USA.

Amazonas har störst biologisk mångfald av alla regnskogar. Här finns en tredjedel av jordens växt- och djurarter och regnskogen producerar en femtedel av allt sötvatten.

Nästan 400 olika grupper urfolk är beroende av Amazonas regnskog för sin fysiska och kulturella överlevnad. Om nuvarande skogsskövling fortsätter i samma takt kommer nästan 50 procent av Amazonas vara förlorat eller allvarligt skadat år 2020.

Den globala skogsskövlingen bidrar till 20–25 procent av alla växthusgaser. Amazon Watch, tillsammans med våra lokala partners i Amazonas, försöker försvara regnskogen från de krafter som försöker förgöra den.

Var och en av oss kan vidta åtgärder. Vi kan vara den sista generationen som har en chans att skydda denna värdefulla pärla i vårt kulturella och ekologiska världsarv – en oersättlig källa till liv och inspiration.