Vi måste  värna om urfolken

Amazonas är hem för nästan 400 olika grupper av urfolk. Dessa människor är beroende av regnskogen för sin fysiska och kulturella överlevnad och har varit dess förvaltare i årtusenden. 

Urfolkens territorier omfattar mer än en fjärdedel av Amazonas och för de mesta så är det i just dessa områden som flera miljömässigt ohållbara megaprojekt pågår. Urfolken har inte haft möjligheten att demokratiskt få framföra sina åsikter gällande förvaltningen av de naturresurser som finns i regnskogen.

Urfolken representerar 4 % av jordens befolkning, men de skyddar 80 % av världens biologiska mångfald. Det bästa sättet att stoppa skogsskövlingen är att erkänna urfolkens rätt att leva där de bor och att involvera dom i förvaltningen av regnskogen.

Amazon Watch har ett långsiktigt partnerskap med urfolk och miljöorganisationer för att stärka deras förmåga att förespråka deras rättigheter och skydda regnskogen. Vi ger stöd och utbildning i bland annat juridiska rättigheter, politisk opinionsbildning, mediahantering samt tillhandahåller viktig utrustning som datorer och videokameror.

Internationellt ger vi möjligheter för urfolk att få sina krav direkt till beslutsfattare och den globala allmänheten; från FN:s delegater till CNN tittare till företagens styrelserum