URFOLKSPARTNERS

Vi arbetar direkt med urfolk på plats i Amazonas där vi bygger upp en lokal kapacitet och ett långsiktigt skydd av deras landområden.

Läs mer om de urfolk vi samarbetar med: